ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: маркетинг, стратегічний менеджмент, концепція маркетингу, маркетингові інструменти, бренд-маркетинг, сталий розвиток, інновація, концепція, цифрове середовище, цифровий маркетинг

Анотація

У статті розглянуті тренди в галузі маркетингу для компаній, серед яких основними є розробка ефективних способів задоволення клієнтів, формування їх лояльності по відношенню до бренду, уміння вибудовувати чіткі конкурентоспроможні стратегії; наведено концепцію клієнтоорієнтованості та її роль для торгової організації, а також представлені приклади із зарубіжної практики та провідних світових розробок у галузі штучного інтелекту. Стаття спрямована також на те, щоб зробити свій внесок у визначення Концепції сталого розвитку та її реалізацію. Ця концепція широко використовується багатьма сучасними компаніями та займає центральне місце у програмах державних та неурядових організацій, а також підприємств по всьому світу. Але в науковій літературі в галузі маркетингу і сталого розвитку досі відсутнє докладне і повне її пояснення. Автором використовувалися такі методи дослідження, як спостереження, систематизація та узагальнення зібраного теоретичного матеріалу, у тому числі зарубіжної практики та провідних світових розробок у цій галузі. Сучасні тенденції розвитку концепцій маркетингу орієнтуються на клієнта та його враження від придбання товару або послуги. Сформовані цикли розвитку товару або/і послуги та потреб клієнта є основою для формування загальної маркетингової стратегії. Вона деталізується низкою динамічних маркетингових заходів, процедур врахування зворотного зв’язку від споживачів, моніторингу конкурентів, аналізу повного комплексу маркетингу та його коригування. Маркетингова стратегія є рушієм для підприємства щодо просування його товарів та послуг, а також організації внутрішнього маркетингу підприємства. Інформаційне суспільство, активізація конкуренції та вимог споживачів формує нові вимоги до адаптації сучасної концепції маркетингу до потреб підприємства. Ідеальним варіантом для власника та менеджера підприємства є варіант моделі господарської діяльності, коли підприємство знаходиться в центрі кола, по периметру якого розташовані численні клієнти, що очікують на продукцію та послуги. Але в епоху перенасичених ринків, активної конкуренції – в центрі кола знаходиться споживач (клієнт), а по периметру розташовуються виробники. Взаємодія з клієнтами, дослідження їх поведінки, синергія діалогу і маркетингу дозволить сформувати загальну маркетингову стратегію і деталізувати її до тактичних заходів. Маркетинг з його великими знаннями та досвідом щодо поведінки клієнтів та просування нових ідей може значно допомогти у поширенні ідеї сталого розвитку. Акцент на соціальні та екологічні проблеми можна вважати одним із двигунів цього процесу.

Посилання

Shevchenko T. M.., Shevchenko O. A. (2020) Marketynhova stratehiya pidpryyemstva: formuvannya ta rozvytok v umovakh rynkovykh vidnosyn natsionalʹnoyi ekonomiky. Efektyvna ekonomika, no. 12, pp. 6–13. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/6.pdf

Savina S. S. (2018) Tendentsiyi rozvytku suchasnoyi kontseptsiyi marketynhu. Efektyvna ekonomika, no. 6, pp. 37–41. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/37.pdf

Sinkovska V. M. (2019) Vymiryuvannya loyalʹnosti spozhyvachiv v umovakh konkurentsiyi. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohiyi, vol. 3, no. 4, pp. 40–53

Michelli Dzh. (2021) Pravyla Zappos. Tekhnolohiyi vydatnoyi internet-kompaniyi / per. z anhl. 411 p.

Sʹyuéll K., Braun P. (2020) Kliyenty na vse zhyttya / per. z anhl. 224 p.

Pyrtko M. S. (2019) Marketynh yak instrument rozvytku terytoriy obʺyednanykh hromad. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, no. 4 (109), pp. 63–68

Eidelman B. M., Fakhrutdinova L. R., Galimov S. S. (2019) Applying of the territorial marketing technologies in organizations of socio-culture service and tourism. International Business Management, no. 10(23), pp. 5568–5571.

Palka I. M. (2019) Rolʹ marketynhu v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya. Efektyvna ekonomika, no. 5, pp. 34–40. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/34.pdf

Morrish S. C., Miles M. P., Deacon J. H. (2020) Entrepreneurial marketing: Acknowledging the entrepreneur and customercentric interrelationship. Journal of Strategic Marketing, no. 18(4), pp. 303–316.

Hnylyakevych-Protsʹ I. Z., Zinʹkova S. V. (2021) SEM yak instrument prosuvannya veb-resursiv kompaniyi. Marketing and Digital Technologies, volume 5, no. 4, pp. 16–28.

Шевченко Т.М., Шевченко О.А.. Маркетингова стратегія підприємства: формування та розвиток в умовах ринкових відносин національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 12. С. 6–13. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/6.pdf

Савіна С.С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу. Ефективна економіка. 2018. № 6. С. 37–41. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/37.pdf

Сіньковська В.М. Вимірювання лояльності споживачів в умовах конкуренції. Marketing and Digital Technologies. Volume 3. No. 4, 2019. С. 40–53.

Мичелли Дж. Правила Zappos. Технології видатної інтернет-компанії / пер. з англ. 2021. 411 с.

Сьюелл К., Браун П. Кліенти на все життя / пер. з англ. 2020. 224 с.

Пиртко М.С. Маркетинг як інструмент розвитку територій об’єднаних громад. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 4 (109). С. 63–68

Eidelman B.M., Fakhrutdinova L.R., Galimov S.S. Applying of the territorial marketing technologies in organizations of socio-culture service and tourism. International Business Management. 2019. № 10(23). С. 5568–5571.

Палка І.М. Роль маркетингу в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2019. № 5. С.34–40. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/34.pdf

Morrish S.C., Miles M.P., Deacon J.H. Entrepreneurial marketing: Acknowledging the entrepreneur and customercentric interrelationship. Journal of Strategic Marketing. 2020. No. 18(4). P. 303–316.

Гнилякевич-Проць І.З., Зінькова С.В. SEM як інструмент просування веб-ресурсів компанії. Marketing and Digital Technologies. 2021. Volume 5. No. 4. С. 16–28.

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Ларченко, О. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 284-292. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.33