Контакти

Адреса засновника видання:
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
просп. Університетський, 5/2, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25031

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua