ВИЗНАЧЕННЯ СТРИМУЮЧИХ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХІВ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ АГРОФОРМУВАННЯМИ

  • Н.В. Кириченко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • І.В. Осадчук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • С.Ю. Боліла Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: інновації, інноваційний процес, агроформування, агроінновації, інноваційний розвиток

Анотація

Реалії сьогодення та динамічний розвиток агропромислового виробництва вимагають від агроформувань України активного впровадження у свою діяльність інновацій, інноваційних процесів, технологій тощо, які в сучасних умовах господарювання сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності галузі через ефективне економічне зростання та дозволять подолати виробничі, ресурсні, екологічні, технологічні, матеріально-технічні, організаційно-управлінські й соціальні обмеження. Але ж впровадження інновацій аграрними підприємствами стримується багатьма негативними факторами, які гальмують удосконалення діяльності аграрного сектора. Складність інноваційного розвитку агроформувань полягає в досить специфічних факторах, які мають регіональні, галузеві, функціональні, технологічні, організаційні особливості з урахуванням участі живих організмів у виробничому процесі. Тому визначення основних стримуючих факторів та ефективних заходів стимулювання впровадження інновацій агроформуваннями набуває значної актуальності.

Посилання

Tanklevska, N.S. and Kyrychenko, N.V. (2015) Aktyvizatsiia ta efektyvnist vprovadzhennia innovatsii ahrarnymy pidpryiemstvamy [Activation and efficiency of introduction innovations by agricultural enterprises]. Kherson: Hryn D.S.

Zhavoronkova, H.V. Sivashenko, T.V. Skibytska, L.I. and Tuz O.I. (2011) Upravlinnia investytsiiamy ta innovatsiiamy [Investment and innovations management]. Kyiv: Kondor.

Novikova, O.S. (2015), “Mekhanizmy vprovadzhennia innovatsii na zasadakh staloho rozvytku”, Naukovyi visnyk natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu, vol. 15 (6), pp. 458–462.

Zubets, M.V. and Bezuhlyi, M.D. (2010) Ekonomichni aspekty reformuvannia ahrarno–promyslovoho kompleksu Ukrainy [Economic aspects of reforming the agrarian-industrial complex of Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka.

Pokotylova, V.I. (2009), “Innovatsiinyi rozvytok ahrarnoho sektoru v umovakh NTR”, Materialy mizhnarodnoi naukovo – praktychnoi konferentsii [Proceedings of the international scientific and practical conference], Investytsiini priorytety epokhy hlobalizatsii: vplyv na natsionalnu ekonomiku ta okremyi biznes [Investment priorities of the globalization era: impact on the national economy and individual business], avaible at: http://www.confcontact.com/2009_03_05/1_pokotilova.htm

Ihnatieva, T.H. (2012 )“Nederzhavne finansuvannia ta kredytuvannia innovatsiinoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy: stan i problemy”, Ekonomichnyi forum, avaible at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2012_1/44.pdf

Tarabrin, O.Ie. (2011) “Innovatsiinyi rozvytok ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v suchasnykh umovakh”, Istoriia nauky i biohrafistyka, vol. №2, avaible at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/inb/2011-2/11_tarabarin.pdf.

The Vekhovna Rada of Ukraine (2012), The Low of Ukraine “About innovative activity”, avaible at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Переглядів статті: 370
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Кириченко, Н., Осадчук, І., & Боліла, С. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ СТРИМУЮЧИХ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХІВ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ АГРОФОРМУВАННЯМИ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 117-123. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ