ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАНННЯМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • С.Ю. Боліла Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • Н.В. Кириченко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • І.В. Осадчук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: інноваційна діяльність аграрний сектор, інноваційне управління, інноваційні підходи, пріоритетні інноваційні напрямки

Анотація

Сучасний стан економіки аграрного сектору України актуалізує невідкладність завдань щодо розвитку інноваційної складової сільського господарства. Низький інноваційний потенціал значної кількості сільськогосподарських підприємств є основною причиною їх відсталості, порівняно з зарубіжними виробниками, в умовах глобальних викликів. У статті визначено сутність та особливості організації інноваційної діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств в аграрному секторі. Представлені основні підходи до здійснення інноваційної діяльності, що можуть бути використані в роботі агроформувань, та розкритий їх зміст. Зазначено, що поліпшення інноваційної діяльності в аграрному секторі може бути здійснено через ряд заходів на державному та галузевому рівнях, в сфері наукової діяльності, а також на рівні підприємств. При запровадженні системи інноваційного управління на агроформуваннях необхідно використовувати інноваційні підходи. Розглянуті напрями прискорення науково-технічного прогресу у сільському господарстві, що підтверджують необхідність використання інноваційних підходів як у цілому, так і у вирішенні окремих стратегічних питань. Запропоновані заходи щодо розвитку пріоритетних науково-технічних напрямів в аграрній сфері.

Посилання

Melnyk O.H. (2008). Sutnist innovatsij ta innovatsijnoho rozvytku»[The essence of innovation and innovation development]. Aktualni problemy ekonomiky, № 12, рр. 20–26.

Peresunko Z.M. (2013). Teoretychni aspekty rozvytku innovatsijnoi teorii [Theoretical aspects of innovation so eoriyi ]. Efektyvna ekonomika, [Online]. № 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_39 (Accessed 31 January 2020).

Mykhajlyshyn L.I. (2016). Doslidzhennia innovatsij iak blah hlobalnoi spozhyvchoi systemy [Exploring innovation as a boon to the global consumer system]. Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva, №. 7 №2/6(28), pp. 52–56.

Delilova T.V., Shersheniuk O.M. (2016). Obgruntuvannia stratehichnykh zakhodiv schodo zabezpechennia modeli innovatsijnoho rozvytku Ukrainy [Substantiation of strategic measures to ensure the model of innovative development of Ukraine]. Upravlinnia innovatsijnoiu, investytsijnoiu ta ekonomichnoiu diialnistiu intehrovanykh obiednan ta pidpryiemstv: monohrafiia / za zah. red. L.M. Savchuk, Dnipropetrovsk: Porohy, pp. 92–103.

Huk O.V., Kolosovska V.V. (2015). Formuvannia innovatsijnoi polityky pidpryiemstva [Formation of enterprise innovation policy]. Hlobalni i natsionalni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 440–442.

Novytskyj V.Ye. (2011). Instytutsijni osnovy innovatsijnoho rozvytku ekonomiky [Foundations of Innovative Economic Development]. Navchalnyj posibnyk. Kyiv: KNT, 360 p.

Переглядів статті: 332
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Боліла, С., Кириченко, Н., & Осадчук, І. (2020). ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАНННЯМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 96-103. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ