ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Ю.Є. Кирилов Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: інвестиції, організаційно-економічний механізм інвестування, аграрний сектор, економіка України, інвестиційні процеси, інвестиційна політика, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери

Анотація

За результатами дослідження стану та тенденцій інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України обґрунтовано необхідність формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування його розвитку. Висвітлено основні теоретичні позиції й практично-методичні розробки щодо формування інструментів організаційно-економічного механізму інвестування аграрної галузі. Визначено чинники формування сприятливого інвестиційно¬го клімату, залучення іноземного капіталу та інвестиційних ресурсів до аграрного сектору. Сформульовано основні завдання макроекономічного регулювання інвестиційних відносин в аграрному сектору. Виявлено і рекомендовано напрями активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств через удосконалення складових державної аграрної політики. Запровадження запропонованого організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України забезпечить сприятливий інвестиційний клімат та залучення іноземних інвестицій в обсягах, необхідних для його повноцінного розвитку в умовах глобалізації.

Посилання

Gudzh′, O.Ye. (2007), Dzherela formuvannia finansovykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Sources of forming of financial resources of agricultural enterprises]. Oblik i finansy APK, vol. 5, p. 100.

Popova, O. Ahroinvestytsii ta dostup do zemli : zahostrennia superechnostei [Agroinvesticii and access is to earth: sharpening of contradictions]. Dzherkalo tyzhnia, vol. 8, available at: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS (Accessed 4 March 2015).

Dem`ianenko, M.Ya. (2005), Stratehiia rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [Strategy of development of agroindustrial complex of Ukraine. Project], Ekonomika Ukrainy, vol. 7, p. 112

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine «About the mode of the foreign investing», available at: http://zakon1.rada.gov.ua (Accessed 4 March 2015).

Kisil`, M.I. (2007), Problema investytsiinoho zabezpechennia silskohospodarskoho vyrobnytstva ta napriamy yii vyrishennia v perspektyvi [A problem of the investment providing of agricultural production and directions of its decision is in a prospect], Tezy dopovidej na Mizhnarodnij naukovo-praktychniy konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference]. National University, Ternopil`, Ukraine, p. 346.

Lupenko, Yu.O. and Lupenko, Ye.I (2010), Finansuvannia investytsii u silskohospodarske vyrobnytstvo [Financing of investments in agricultural production]. Ekonomika APK, vol. 10, pp. 122–125.

Pokataeva, O.V. (2011), Rol investytsii u pidvyshchenni konkurentospromozhnosti haluzei ekonomiky [A role of investments is in the increase of competitiveness of industries of economy]. Derzhava ta regiony, vol. 3, pp. 232–237.

Reznik, N.P. (2013), Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zaluchennia investytsii v ahropromyslovyi kompleks Ukrainy [Organizationally economic mechanism of bringing in of investments in the agroindustrial complex of Ukraine]. Ekonomika APK, vol. 7, pp. 70–77.

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (2002), Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Strategiia ekonomichnogo rozvytku Ukrainy]. Naukova zbirka, Kyiv, Ukraine.

Chornyy, R.V. (2009), Do pytannia zaluchennia investytsiinykh resursiv v APK Ukrainy [To the question of bringing in of investment resources in APK of Ukraine]. Galytskyy ekonomichnyy visnyk, pp. 177–180.

Busel, V.T. (2001), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian], Irpen: WTF "Perun", Kyiv, Ukraine.

Mocherny, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh. T.2 [Economic Encyclopedia: In three volumes. Vol.2]. Publishing House "Academy", Kyiv.

Lanchenko, E.O. (2006), Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК. [Organizational-economic mechanism of investment in agriculture APC]. Naukovi dopovidi NAU, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-2/06leaaic.pdf (Accessed 4 March 2015).

Переглядів статті: 352
Завантажень PDF: 268
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Кирилов, Ю. (2020). ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 36-45. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ