ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА 5.0

  • Л.В. Кононенко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • В.М. Савченко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • О.М. Гай Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: стратегічний облік, стратегія підприємства, фінансова звітність, стратегічна звітність, управління, обліково-аналітична система, контроль, планування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану інформаційного забезпечення стратегічного управління в умовах формування Суспільства 5.0. та обґрунтуванню напрямів його розвитку. Зазначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства існує об’єктивна необхідність розробки стратегічних управлінських рішень, які б враховували соціальну, екологічну, управлінську та економічну складові, що передбачає використання адекватного інформаційного забезпечення. Доведено, що в умовах становлення Суспільства 5.0 (характерними рисами якого є інтеграція інформаційного та реального середовища, свідоме визнання необхідності та здатність врівноважувати, як економічний розвиток, так і вирішення соціальних проблем), необхідності реалізації Цілей сталого розвитку, виникнення нових облікових об’єктів, існуюче інформаційне забезпечення стратегічного управління, в основі якого є обліково-аналітична система, не задовольняють сучасні запити користувачів. При розробці стратегії підприємства управлінський апарат дедалі менше орієнтується на дані бухгалтерської звітності. Сучасна інформаційна система бухгалтерського обліку не забезпечує управлінський апарат при розробці стратегічних рішень та контролі їх реалізації, достатньою адекватною інформацією. Акцентовано увагу на те, що ефективне функціонування бізнесу потребує якісного стратегічного управління, що у свою чергу, залежить від якості інформаційного забезпечення. Виклики, що висуває Суспільство 5.0. обумовлює необхідність розширення облікової інформаційної системи необліковою інформацією. Розглянуто сутність та цільова спрямованість стратегічного обліку. Визначено, що метою стратегічного обліку є забезпечення адаптивності бізнесу в умовах мінливого зовнішнього середовища та посилення конкуренції. Доведено доцільність включення до стратегічної звітності нефінансової інформації щодо екологічної та соціальної діяльності для забезпечення контролю реалізації стратегічних цілей та сприяння реалізації Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано, що стратегічна звітність суб’єктів господарювання має формуватися відповідно до бізнес моделей та стратегічних цілей. Доведено, що умови ведення бізнесу кожним суб’єктом господарювання є індивідуальними, відповідно формат стратегічної звітності має розроблятися адресно для конкретних суб’єктів господарювання.

Посилання

Zlotnik M. & Melnyk O. (2020) Stratehichne upravlinnia vprovadzhenniam pryntsypiv tsyrkuliarnoi ekonomiky na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Strategic management of the implementation of circular economy principles at domestic enterprises]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, Vol. 12, p. 112–119. Available at: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/317.

Kononenko L.V. & Yurchenko O.V. (2021) Nefinansova (sotsialna) zvitnist pidpryiemstv ta tsili staloho rozvytku [Non-financial (social) reporting of enterprises and the goals of sustainable development]. Proceedings from Advances in Technology and Science. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. Available at: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=6RUlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA62&ots=_yDWBbEu-Y&sig=WU85eNQ0br%20TXF6y_9s2Gb5UKyBA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Kireitsev H.H. (2006) Umovy rozvytku bukhhalterskoho obliku v silskomu hospodarstvi Ukrainy [Conditions for the development of accounting in the agricultural economy of Ukraine]. Proceedings from Reforming accounting, reporting and auditing in the agricultural sector of Ukraine: state and prospects: II Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia. Kyiv: NNTs IAE. pp. 9–18.

Society 5.0. A people centric super - smart society. (2020) Hitachi - U Tokyo Laboratory. Singapore: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4

Baruch Lev & Feng Gu (2016) The end of accounting and the path forward for investors and managers. New Jersey. USA: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

Canning J.B. (1929) Economics of Accountancy: A Critical Analysis of Accounting theory. New York: the Ronald Press Company.

A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT). (1966) Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory. Sarasota, Fla.: American Accounting Association.

Kotsupatriy M., Ksonzhyk I., Skrypnyk S., Shepel I. & Koval S. (2020) Use of international accounting and financial reporting standards in enterprise management. International Journal of Management, Vol. 11, No. 5. pp. 788–796. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.5.2020.071.

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Кононенко, Л., Савченко, В., & Гай, О. (2023). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА 5.0. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 244-248. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.32
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ