ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • О.С. Пристемський Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-9743-3563
Ключові слова: сiльське господарство, фiнансова безпека, лiзинг, капiтал, кредитування, інвестиції

Анотація

В статті проведений аналіз фінансово-економічних показників сільського господарства України, що дозволив виявити у структурі фінансових ресурсів найбільша частка належить власному капіталу підприємств, як головному джерелу їх утворення. Встановлено, що особливості сільськогосподарського виробництва значно впливають на функціонування галузі. Особливу увагу приділено традиційним джерелам фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств, які включають власний капітал, банківське кредитування, інвестиції та лізинг. Виявлено, що обмеженість фінансових ресурсів у сільському господарстві викликає погіршення його фінансової безпеки. Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства як фактор забезпечення фінансової безпеки реалізується шляхом розширення джерел фінансових ресурсів підприємств галузі. Серед пріоритетних джерел фінансових ресурсів варто віднести лізинг, компенсація кредитів, аграрні розписки, фондові біржі, іноземні інвестиції та благодійні фонди.

Посилання

Modigliani F., Miller M. ( 1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, vol. 53, № 3.

The order of using the funds provided for in the state budget for financial support of measures in the agro-industrial complex by reducing the cost of loans Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015 № 300. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF/paran8#n8 (date of appeal 03.02.2020).

Explanatory note to the Draft Law of Ukraine "On Agrarian Receipts" No. 9610 dated December 19, 2011. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42135 (date of appeal 04.02.2020).

Kaletnik G.M., Pchelianska G.O., Tereshchuk S.М. (2012). Agricultural application as an alternative variant of financial support of agricultural production. Collection of scientific works of VNAU. Series: Economic Sciences. No. 4 (70) Vol. 2, pp. 74-79.

Warsaw Stock Exchange. URL: http://www.gpw.pl/o_spolce_ru (date of appeal 05.02.2020).

Prystemskiy O.S. (2017). Financial support for agricultural development as a factor of its financial security. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Avg. Economics and Management. Pp. 18-21.

Переглядів статті: 295
Завантажень PDF: 214
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Пристемський, О. (2020). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 221-226. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/29
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ