ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: цифрові технології, індустрія гостинності, малий та середній бізнес, блокчейн, голосові технології, роботизація, штучний інтелект

Анотація

Проаналізовано тенденції розвитку та використання цифрових технологій в індустрії гостинності. Зазначено, що індустрія гостинності – одна з найбільш перспективних галузей глобальної економіки. Досліджено сучасний стан розвитку та функціонування малого та середнього бізнесу та показано його особливу роль в індустрії гостинності. Здійснено аналіз структурного розподілу підприємств індустрії гостинності та виявлено тенденції щодо їх розвитку. Проаналізовано потенціал цифровізації найвідоміших компаній, які відіграють найважливішу роль у функціонуванні індустрії гостинності, що самі починали як стартапи. Досліджено чинники, які стримують розвиток цифрових технологій, та їх значення для малого та середнього підприємництва. Розроблено авторський підхід до визначення ключових технологічних можливостей цифровізації для малого та середнього бізнесу індустрії гостинності.

Посилання

Алеєва В.А., Мочалова Ю.Д. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні бізнесом у сфері туризму. Бізнес-освіта в економіці знань. 2018. № 3. С. 3–6.

Андреев А. Відвідувачі Нью-Йоркського готелю зможуть спілкуватися з персоналом за допомогою емодзи. Отель. 2015. № 40(400). URL: http://exhibition.pir.ru/digest/1028/ (дата звернення: 09.06.2021).

Герчикова Е.З., Спиридонова Е.П. Соціологічні аспекти трансформації сфери рекреації та туризму в умовах цифрової економіки. Вісник Саратовського державного соціально-економічного університету. 2018. № 3(72). С. 185–189.

Данилова Н.Ф., Сараєва И.В. Глобальний цифровий простір: перспективи та перешкоди для економічного розвитку країн. Новини Саратовського університету. Серія «Економіка. Управління. Право». 2019. Т. 9. Вип. 1. С. 65–73.

Іванов В.В., Волов А.Б. Антикрізисний менеджмент у готельному бізнесі. Москва : Інфра-М, 2010. 189 с.

Індустрія гостинності: технологічні можливості для МСП. МНИАП : вебсайт. 2019. URL: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Industria-gostepriimstva-tehnologiceskie-vozmoznosti-dla-MSP/ (дата звернення: 09.06.2021).

Клейман А.А., Бабанчикова О.А. Удосконалення технології продажів туристичного продукту на основі впровадження інноваційних технологій. Вісник Національної академії туризму. 2015. № 3(35). С. 20–26.

Кущевий Н.Б. Технології та інновації для модернізації підприємства громадського харчування. Актуальні проблеми економіки, управління та освіти у сфері рекреації та туризму : збірник наукових праць. Санкт-Петербург ; Москва, 2015. С. 56–62.

Кущевий Н.Б., Іванова М.А. Технологія залучення споживачів у спільне створення цінності в індустрії гостинності. Сучасний готельно-ресторанний бізнес: економіка і менеджмент : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, докторантів, аспірантів і студентів. Сімферополь, 2020. С. 88–93.

Морозов М.А., Морозова Н.С. Нова парадигма розвитку туризму і індустрії гостинності в умовах цифрової економіки. Вісник Російського нового університету. Серія «Людина та суспільство». 2018. № 1. С. 135–141.

Пивоварова М.А. Стратегії приваблення клієнтів в індустрії гостинності. Маркетинг в Росії та за кордоном. 2000. № 2. URL: https://stud-baza.ru/strategii-privlecheniya-klientov-v-industrii-gostepriimstva-referat-reklama (дата звернення: 09.06.2021).

Тищенко С.В. Теоретичні основи поняття індустрії гостинності. Інфраструктура ринку. 2021. № 55.

Шерстнева М. Я шукаю готелі: найшвидший засіб забронювати. Лайфхакер. 2012. URL: https://lifehacker.ru/2012/09/21/i-fi nd-oteli/ (дата звернення: 09.06.2021).

Five ways to harness AI for the hospitality experience of the future. Hospitality Technology : website. 2018. URL: https://hospitalitytech.com/5-ways-harness-ai-hospitality-experience-future (accessed: 09.06.2021).

Negroponte N. Being Digital. New York : Alfred A. Knopf, 1995. 272 p.

Aleieva V.A., Mochalova Yu.D. (2018) Zastosuvannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni biznesom v sferi turyzmu [Application of modern information technologies in business management in the field of tourism]. Biznes-osvita v Ekonomitsi Znan [Business Education in the Knowledge Economy], no. 3, pp. 3–6.

Andreev A. (2015) Gosti N'yu-Yorkskogo otelya smogut obshchat'sya s personalom posredstvom emodzi [New York hotel guests will be able to communicate with staff using emoji]. Vestnik Otel' [Bulletin Hotel], no. 40. Available at: http://exhibition.pir.ru/digest/1028/ (accessed 09 June 2021).

Gerchikova E.Z., Spiridonova E.P. (2018) Sotsiologicheskie aspekty transformatsii sfery rekreatsii i turizma v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Sociological aspects of the transformation of the recreation and tourism sphere in the digital economy]. Vestnik Saratovskogo Gosudarstvennogo Sotsial'no-ekonomicheskogo Universiteta [Bulletin of the Saratov State Social and Economic University], no. 3, pp. 185–189.

Danilova N.F., Saraeva I.V. (2019) Global'noe tsifrovoe prostranstvo: perspektivy i ugrozy dlya ekonomicheskogo razvitiya stran [Global digital space: prospects and threats for the economic development of countries]. Izvestiya Saratovskogo Universiteta. Seriya : Ekonomika. Upravlenie. Pravo [Bulletin of the Saratov University. Series: Economics. Management. Law], vol. 9, issue 1, pp. 65–73.

Ivanov V.V., Volov A.B. (2010) Antikrizisnyy menedzhment v gostinichnom biznese [Anti-crisis management in the hotel business]. Moscow: Infra-M.

Industriya gostepriimstva: tekhnologicheskie vozmozhnosti dlya MSP [Hospitality industry: technological opportunities for SMEs] (2019). MNIAP (website). Available at: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Industria-gostepriimstva-tehnologiceskie-vozmoznosti-dla-MSP/ (accessed 09 June 2021).

Kleyman A.A., Babanchikova O.A. (2015) Sovershenstvovanie tekhnologii prodazh turistskogo produkta na osnove vnedreniya innovatsionnykh tekhnologiy [Improving the technology of selling a tourist product through the introduction of innovative technologies]. Vestnik Natsional'noy Akademii Turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism], no. 3, pp. 20–26.

Kushchevyi N.B. (2015) Tekhnolohii ta innovatsii dlia modernizatsii pidpryiemstva hromadskoho kharchuvannia [Technologies and innovations for modernization of public catering enterprises]. Aktualni Problemy Ekonomiky, Upravlinnia ta Osvity u Sferi Rekreatsii ta Turyzmu [Current Problems of Economics, Management and Education in the Field of Recreation and Tourism]. St. Petersburg; Moscow, pp. 56–62.

Kushchevyi N.B., Ivanova M.A. (2020) Tekhnolohiia zaluchennia spozhyvachiv u spilne stvorennia tsinnosti v industrii hostynnosti [Technology of involving consumers in the common creation of value in the hospitality industry]. Proceedings of the Suchasnyi Hotelno-restorannyi Biznes: Ekonomika i Menedzhment: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia vykladachiv, doktorantiv, aspirantiv i studentiv. Simferopol, pp. 88–93.

Morozov M.A., Morozova N.S. (2018) Novaya paradigma razvitiya turizma i industrii gostepriimstva v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [A new paradigm for the development of tourism and the hospitality industry in the digital economy]. Vestnik Rossiyskogo Novogo Universiteta. Seriya : Chelovek i Obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society], no. 1, pp. 135–141.

Pivovarova M.A. (2000) Strategii privlecheniya klientov v industrii gostepriimstva [Customer acquisition strategies in the hospitality industry]. Marketing v Rossii i za Rubezhom [Journal of Marketing in Russia and Abroad], no. 2. Available at: https://stud-baza.ru/strategii-privlecheniya-klientov-v-industrii-gostepriimstva-referat-reklama (accessed 09 June 2021).

Tyshchenko S.V. (2021) Teoretychni osnovy poniattia industrii hostynnosti [Theoretical foundations of the concept of the hospitality industry]. Infrastruktura Rynku [Market Infrastructure], no. 55.

Sherstneva M. (2012) Ya ishchu oteli: samyy prostoy sposob zabronirovat' [I'm looking for hotels: the easiest way to book]. Layfkhaker (internet journal). Available at: https://lifehacker.ru/2012/09/21/i-find-oteli/ (accessed 09 June 2021).

Five ways to harness AI for the hospitality experience of the future (2018). Hospitality Technology (website). Available at: https://hospitalitytech.com/5-ways-harness-ai-hospitality-experience-future (accessed 09 June 2021).

Negroponte N. (1995) Being Digital. New York: Alfred A. Knopf.

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Тищенко, С. (2021). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 131-139. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.16
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ