АНАЛІЗ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ХЕРСОНЩИНИ

Ключові слова: внутрішній туризм, туристичні локації, ринок послуг туроператорів

Анотація

У статті визначено наявну кількість туристів, які користуються послугами туроператорів для подорожей територією України та поза її межами. Здійснено аналіз показників, що характеризують діяльність суб’єктів туристичної сфери Херсонської області. Виділено перелік туристичних операторів, які забезпечують надання туристичних послуг виключно по Херсонщині, тим самим здійснюючи популяризацію внутрішнього туризму. Визначено, що промоція внутрішнього туризму турагентствами здійснюється за рахунок розроблених маршрутів, які розкривають історичні, культурні та природні надбання регіону, де завжди знайдуться цікаві аспекти для українських й іноземних туристів. Наведено перелік передумов щодо розвитку туристичних операторів області, що призведе до їх кількісного зростання та розширення переліку туристичних продуктів, а також до зростання економіки та надходження інвестиційних коштів до регіону.

Посилання

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Туристичний_оператор (дата звернення: 17.03.2021).

Десятніков І. Стратегічні напрями розвитку туризму Черкаського регіону. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 40. Ч. I. 2015. С. 141–145.

Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 45–55.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm (дата звернення: 17.03.2021).

Офіційний сайт компанії Finist Tour. URL: https://finisttour.com/ (дата звернення: 16.03.2021).

Офіційний сайт туристичного оператора «Анга Тревел». URL: https://anga.ua/pages/about/history.html (дата звернення: 16.03.2021).

Офіційний сайт туристичного оператора «Центр туризму ХерсON» URL: https://khers-on.com/ua/ (дата звернення: 21.03.2021).

Туристична діяльність в Україні у 2018 році : статистичний збірник / відп. за вип. О.О. Кармазіна. Київ : Державна служба статистики України. URL: ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.03.2021).

Туристична діяльність в Україні у 2019 році : статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України. URL: ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.03.2021).

Vilna entsyklopediia «Vikipediia» [Free encyclopedia «Wikipedia»] Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Туристичний_оператор (accessed 17 March 2021).

Desiatnikov I. (2015) Stratehichni napriamy rozvytku turyzmu Cherkaskoho rehionu [Strategic direct development of tourism in the Cherkasy region]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 40, pp. 141-145.

Kyrylov Yu.Ye., Hranovska V.H., Alieshchenko L.O. (2020) Formuvannia konkurentnykh perevah subiektiv turystychnoi haluzi [Forming of competitive edges of subjects of tourist industry.]. Economy of АПК, vol. 5, pp. 45-55.

Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (accessed 17 March 2021).

Ofitsiinyi sait kompanii Finist Tour [Official site Finist Tour] Available at: https://finisttour.com/ (accessed 16 March 2021).

Ofitsiinyi sait turystychnoho operatora Anha Trevel [Official site of tour operator Ang Travel] available at: https://anga.ua/pages/about/history.html (accessed 16 March 2021).

Ofitsiinyi sait turystychnoho operatora Tsentr turyzmu KhersON [Official website of the tourist operator Tourism Center Kherson] available at: https://khers-on.com/ua/ (accessed 21 March 2021).

Karmazin O.O. (2018). Turystychna diialnist v Ukraini u 2018 rotsi [Tourist activity in Ukraine in 2018]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: ukrstat.gov.ua (accessed 17 March 2021).

Turystychna diialnist v Ukraini u 2018 rotsi [Tourist activity in Ukraine in 2018]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: ukrstat.gov.ua (accessed 17 March 2021).

Переглядів статті: 441
Завантажень PDF: 313
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Стукан, Т., & Осадчий, А. (2021). АНАЛІЗ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ХЕРСОНЩИНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (6), 13-22. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.2
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ