УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ВИТРАТ

  • Н.О. Адвокатова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-2027-7464
  • Т.М. Повод Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-8191-5488
Ключові слова: виробничі витрати, собівартість продукції, оптимізація витрат, максимізація прибутку

Анотація

Трансформаційні процеси в економіці поступово відображаються на переосмисленні основної мети підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: від отримання максимального чистого прибутку при найменших витратах на виробництво, до забезпечення подальшої ефективності виробництва та конкурентоспроможності на ринку, що зумовлюється ступенем задоволення підвищених вимог та потреб сучасного суспільства. Економічне обґрунтування виробничих витрат базується на ситуативній проблематиці обмеженості ресурсів та можливості їхнього альтернативного використання. Основними засадами управління витратами в сучасних умовах господарювання та встановлення напрямків їх удосконалення, оптимізації структури є ефективне економічне використання ресурсів підприємства, впровадження економічних та екологічних технологій у виробництво, що приводить до зниження собівартості продукції та буде сприяти максимізації прибутку.

Посилання

Advokatova N.O. (2015). Upravlinnya vytratamy ta optymizatsiya yikh struktury – napryamok shchodo udoskonalennya hospodarsʹkoyi diyalʹnosti pidpryyemstva [Cost management and optimization of their structure – a direction to improve the economic activity of the enterprise]. Ekonomichni innovatsiyi. Odesa: Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhenʹ NAN Ukrayiny, vol. 60, is. I, pp. 7–12.

Volodʹkina M.V. (2012). Ekonomika promyslovoho pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk [Economics of an industrial enterprise: a textbook]. Kyiv: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 194 p.

Korinʹko M.D., Titarenko H.B. (2010). Kontseptualʹni osnovy upravlinnya vytratamy subʺyektiv hospodaryuvannya v umovakh udoskonalennya rynkovykh vidnosyn [Conceptual bases of management of expenses of business entities in the conditions of improvement of market relations]. Aktualʹni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 126–131.

Kotenko T.Yu. (2010). Analiz vytrat yak skladova upravlinnya na pidpryyemstvakh budivelʹnoyi haluzi [Cost analysis as a component of management in the construction industry]. Aktualʹni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 118–121.

Shvab L.I. (2011). Ekonomika pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk [Economics of the enterprise: a textbook]. Kyiv: Vyshcha osvita, 459 p.

Shumylo Yu.O. (2010). Utochnennya teoretychnoyi sutnosti katehoriyi vytrat v upravlinni pidpryyemstvom [Clarification of the theoretical essence of the category of costs in enterprise management]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, vol. 3, pp. 117–119.

Tanklevsʹka, N.S. & Karnaushenko, A.S. (2015). Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises]. Kherson: Aylant, 184 p.

Kovtun V. (2019). Main elements of managing the quality of agricultural production. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine: collective monograph. Edited by: Khudolei Veronika, Doctor of Science (Economics), Professor, Ponomarenko Tetiana, Doctor of Science (Economics). Pragu: OKTAN PRINT s.r.o., pp. 467–482.

Переглядів статті: 475
Завантажень PDF: 274
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Адвокатова, Н., & Повод, Т. (2020). УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ВИТРАТ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 67-71. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ