УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В КОМПАНІЯХ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ

  • Я.В. Кацемір Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-2919-4032
Ключові слова: організаційні інновації, організаційні зміни, технічні інновації, принципи, методи

Анотація

У статті розглянуто управління інноваційним розвитком підприємства, як один з найважливіших складових частин економічного розвитку. Представлено інноваційний розвиток підприємств з точки зору організаційно-управлінських аспектів. Визначено основні завдання в процесі реалізації інноваційної політики підприємства. Визначено, що інноваційна програма забезпечує ефективне вирішення завдань щодо освоєння та поширення принципово нових видів продукції або технологій. Інноваційні проекти розробляються в межах інноваційних програм, реалізуючи завдання окремих напрямків програми. Визначено суб’єктів інноваційних проектів - основні функціональні підрозділи, які беруть участь у його реалізації.. Визначено, що для досягнення ефективності впровадження інноваційних проектів необхідним є виконання умови належного рівня контролю та коригувальних заходів.

Посилання

Трифілова А.А. Управління інноваційним розвитком підприємства. Москва, 2003.

Організаційна структура підприємства. URL: http://quality.eup.ru/DOCUM3/osp.html (дата звернення: 05.02.2020).

Антіпов О.В. Формування інноваційної стратегії підприємства. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_8_1/Antipov.pdf (дата звернення: 05.02.2020).

Trifilova A.A. (2003) Upravlinnya innovaczijnim rozvitkom pi`dpriyemstva [Management of enterprise innovation development] (in Russian)

Organizaczijna struktura pidpriyemstva. [Organizational structure of the enterprise]. Retrieved from: http://quality.eup.ru/DOCUM3/osp.html (in Russian)

Antipov O.V. Formuvannya innovaczijnoyi strategiyi pidpriyemstva. [Formation of enterprise innovation strategy]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_8_1/Antipov.pdf (in Russian)

Переглядів статті: 410
Завантажень PDF: 293
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Кацемір, Я. (2020). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В КОМПАНІЯХ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 112-118. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/55
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ