МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВʼЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

  • О.В. Ларченко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: економіка, математичні методи, економічні дослідження, математичний аналіз, економіко-математичне моделювання

Анотація

Використання математичних методів в економічному аналізі – найважливіший напрямок удосконалення систем управління. Математичні методи прискорюють економічний аналіз, підвищують точність розрахунків і повніше враховують вплив чинників на продуктивність. Використання математичних методів вимагає: - розробки математичних моделей, що відображають кількісні показники системної діяльності співробітників організації, процесів, що протікають у складних системах типу підприємств; - системного підходу до вивчення даного об'єкта з урахуванням його взаємовідносин та зв'язків з іншими об'єктами (підприємством, фірмою); - удосконалення інформаційної системи управління підприємством за допомогою ІТ-технологій. Вирішення завдань економічного аналізу математичними методами можливе лише при побудові математичних, тобто реальних економічних відносин та залежностей виразів з використанням математичного аналізу. Це викликає необхідність розробки математичних моделей. Математичні методи відіграють важливу роль в економічному аналізі, оскільки вони можуть забезпечити точні розрахунки та повний облік впливу факторів за допомогою короткострокових методів прогнозування та прийняття управлінських рішень на підприємстві. В статті висвітлено результати досліджень та розробок у галузі аналізу економічних процесів та систем на основі використання економіко-математичних методів та інструментів. Розроблено математичний апарат економічних досліджень та запропоновано інтегрувати прикладні методи та рішення до інструментів підвищення ефективності. Модельний підхід, що виник в античних науках, поступово перетворився на універсальний метод наукового пізнання. В даний час використання математичних методів при аналізі економічних процесів незамінне як з точки зору серйознішого обґрунтування теоретичних концепцій, так і здатності кількісно визначати економічні відносини. Представлені в статті дослідження будуть корисні для всіх, хто цікавиться теорією математичних методів економіки. Деякі з представлених методів та моделей можуть бути використані безпосередньо практикуючими фахівцями у цій галузі.

Посилання

Dymova H.O., Larchenko O.V. (2021) Vykorystannya metodu dekompozytsiyi dlya modelyuvannya bahatohaluzevoyi ekonomichnoyi systemy. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Kherson: KHNTU. p. 193–199.

Dymova H., Larchenko O. (2023) Sensitivity analysis of dynamic systems models. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia. Pp. 283–298. DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.7825520.

Eggoh J.C., Khan M. On the nonlinear relationship between inflation and economic growth. Research in Economics, Vol. 68, No. 2, Р. 133–143.

Gonsalves C.E.S., Salles J.M. (2017) Inflation Targeting in Emerging Economies: What Do the Data Say? Journal of Development Economics, Vol. 85, No. 1-2, Р. 312–318.

Lin S., Ye H. (2009) Does Inflation Targeting Make a Difference in Developing Countries? Journal of Development Economics, Vol. 89, No. 1, Р. 118–123.

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Ларченко, О. (2023). МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВʼЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 293-298. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.38
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ