СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ: МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ

  • О.В. Ларченко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: малий бізнес, маркетинг, ефективний менеджмент, ринок, конкуренція

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми управління на малих підприємствах, виділено особливості маркетингу та менеджменту у малому бізнесі. В сучасних економічних умовах розвиток малого бізнесу є одним із найважливіших завдань державної політики. Високий ступінь соціально-економічної значущості малого бізнесу обумовлює необхідність удосконалення системи його підтримки та регулювання для забезпечення сприятливих умов функціонування, збереження існуючих позицій та подальшого розвитку підприємницьких структур. В даний час малий бізнес є невід'ємним елементом ринкової системи господарювання, який визначає темпи економічного зростання, сприяє розвитку інновацій і технологій, забезпечує формування податкових надходжень за рахунок створення додаткових робочих місць, тим самим підтверджує свою ефективність і стійкість до ринкових умов, що швидко змінюються. Однак за значного економічного потенціалу малого бізнесу проблеми, пов'язані з нестачею фінансових ресурсів, що обмежують зростання виробництва на підприємствах, потребують подальшого вивчення. Малий бізнес є одним з секторів економіки, що найбільш швидко розвиваються. Проте дуже мало малим підприємствам вдається вести справу так, що їм можна просто позаздрити. Успіх діяльності малих підприємств великою мірою залежить від ретельно продуманої політики, добре розробленого плану дій. Останнім часом скорочується кількість суб'єктів малого бізнесу, що пов'язано зі зниженням їх прибутковості, скороченням доходів населення та умовами підприємницької діяльності у зв'язку з військовим становищем у країні в цілому. У цих умовах на перше місце виходять питання ефективного управління малим бізнесом, адже грамотно прийняті рішення в галузі менеджменту та маркетингу дозволяють підприємству адаптуватися до реалій та продовжувати свою діяльність. Актуальність цих питань зумовлена тим, що саме малий бізнес дозволяє створити конкуренцію всередині споживчого ринкового сектора економіки та безпосередньо впливає на економічний розвиток. Застосування технологій маркетингу та менеджменту безпосередньо впливають на ефективність малого бізнесу. Маркетинг дозволяє знаходити нових клієнтів, нові можливості для зростання, а застосування грамотних управлінських рішень дозволяє мотивувати співробітників, розширювати особистісний ринок та дозволяє підприємству триматися на ринку тривалий час. Менеджмент у малому бізнесі є правильним вибором стилю та методів управління, а грамотне застосування механізмів та інструментів менеджменту дозволить малому підприємству домогтися довгострокових позитивних результатів у своїй діяльності та стійкого становища на ринку конкурентів.

Посилання

Zhosan H.V., Kyrychenko N.V. (2022) Menedzhment personalu v umovakh postpandemiyi ta voyennoho stanu v Ukrayini. Tavriysʹkyy naukovyy visnyk: Seriya Ekonomika, Vyp. 12, p. 48–54. Available at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/245/240

Kurbatska L.M. (2013) Marketyngh v systemi upravlinnja pidpryjemstvom [Marketing in enterprise management system]. Elektronne naukove fakhove vydannja «Efektyvna ekonomika» Dnipropetrovsjkogho derzhavnogho aghrarno-ekonomichnogho universytetu, No. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua.

Jay Conrad Levinson (2015) «Guerrilla Marketing: Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from Your Small Business».

Kyrychenko N., Zhosan H. (2021) Kharakterystyky marketynhovoho seredovyshcha pidpryyemstva. Ekonomika ta suspilʹstvo, No. 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-82

Dymova H., Larchenko O. (2023) Sensitivity analysis of dynamic systems models. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia. Pp. 283–298. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7825520.

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Менеджмент персоналу в умовах постпандемії та воєнного стану в Україні. Таврійський науковий вісник: Серія Економіка. 2022. Вип. 12. С. 48–54. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/245/240

Курбацька, Л. М. Маркетинг в системі управління підприємством. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2013. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Jay Conrad Levinson (2015) «Guerrilla Marketing: Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from Your Small Business».

Кириченко Н., Жосан Г. (2021) Характеристики маркетингового середовища підприємства. Економіка та суспільство, № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-82

Dymova H., Larchenko O. Sensitivity analysis of dynamic systems models. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia 2023. Pp. 283–298. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7825520.

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Ларченко, О. (2023). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ: МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 128-132. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.17
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ