ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ З ФІКСОВАНОЮ ЛІНІЄЮ ПОПИТУ

  • Т.П. Білоусова Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: динамічна система, функція попиту, функція пропозиції, оптимізація, імітаційне моделювання

Анотація

На ринку є безліч чинників , які впливають на його поведінку: смаки та вподобання споживачів, інтереси споживачів та продавців, конкуренція , монополізація ринку, законодавство у країні, сезонні зміни. Деякі мають випадковий характер. Все врахувати неможливо. Розглянено ринок одного товару із погляду продавця, який його реалізує. При цьому можливі три випадки: дефіцит товару, надлишок товару та рівноважний стан. Побудована модель, ціль якої: визначення оптимального обсягу закупівель, що забезпечує продавцю найбільший прибуток. Також враховано запізнення постачання та інерційність ринку. Для дослідження ринку застосовано такий підхід, як імітаційне моделювання. Застосування імітаційної моделі має велике значення для аналізу економічних явищ. Це дає переваги у порівнянні з виконанням експериментів над реальною системою та використанням інших методів. Проаналізовані моделі Вальраса-Маршалла та павутиноподібна модель. У моделі Вальраса-Маршалла ринкова вартість залежить від попиту та пропозиції, тобто, від потреб і коштів покупців, з одного боку, та від праці і витрат виробників, з іншого. Динамічна модель визначає зміну ринкових чинників у часі. Усі змінні є функціями часу. У павутиноподібній моделі обсяг пропозиції реагує на зміни цін із деяким запізненням. Тоді аналіз моделі ускладнюється. Розмір попиту визначається цінами поточного періоду, а величина пропозиції визначається цінами попереднього періоду, тобто необхідний обсяг товару надходить із запізненням. Вирішуючи завдання пошуку оптимальних обсягів закупівель, розглядається ринкова модель без лінії пропозиції. Функція попиту вважається незмінною. Враховується запізнення поставок. Ціну визначає ринок, тобто. за фіксованого обсягу товарів встановлюється ринкова ціна, саме вона забезпечує найбільший прибуток. Змінюючи стратегії закупівель та обсяги замовлень, можна підібрати оптимальну стратегію таким чином, щоб визначити оптимальну лінію пропозиції. Інерційність ринку означає, що у невеликому проміжку часу ціна постійна. Певні рамки обмежують торговця від значного підвищення чи зниження ціни.

Посилання

Walras L. (1874) Elements d'Economie Politique Pure. Revue de Théologie et de Philosophie et Compte-rendu des Principales Publications Scientifiques. No. 7, p. 628–632. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/44346456?seq=1#metadata_info_tab_contents

Arrow K.J., Debreu G. (1954) Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica. Vol. 22, No. 3, p. 265–290.

Kozak Yu.H. Matskul V.M. (2017) Matematychni metody ta modeli dlia mahistriv z ekonomiky. Praktychni zastosuvannia [Mathematical Methods and Models for Masters in Economics. Practical Applications]: Navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Bilousova T.P., Li V.E. (May 14, 2021) Matematychne modeliuvannia rivnovahy funktsii popytu ta propozytsii. [Mathematical Modeling of the Balance of Supply and Demand Functions]. Suchasna molod v sviti informatsiinykh tekhnolohii: materialy II Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. molodykh vchenykh ta zdobuvachiv vyshchoi osvity, prysviachenoi Dniu nauky. Kherson: Knyzhkove vydavnytstvo FOP Vyshemyrskyi V.S. pp. 152–155.

Debela I.M. (2011) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia [Economic and Mathematical Modeling]: navchalnyi posibnyk. Kherson: Khersonska miska drukarnia.

Bilousova T.P. (2021) Matematychna model optymalnoho rynku. [Mathematical model of the optimal market]. Taurian Scientific Bulletin. Series: Economics, Vol. 8, pp. 70–75.

Bilousova T.P. (2021) Matematychna model optymalnoho rynku odnoho tovaru. [Mathematical model of the optimal market of jne goods]. Taurian Scientific Bulletin. Series: Economics, Vol. 9, pp.101–108.

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Білоусова, Т. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ З ФІКСОВАНОЮ ЛІНІЄЮ ПОПИТУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 258-264. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.34
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ