РІВНОВАЖНА ЦІНА НА РИНКУ ОДНОГО ТОВАРУ. МОДЕЛЬ ЕВАНСА

  • Т.П. Білоусова Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0002-6982-8960
Ключові слова: рівноважна ціна, економічна модель, попит, пропозиція, диференціальне рівняння

Анотація

В економічній теорії важливим є поняття рівноваги. Це стан об'єкта, який він зберігає за відсутності зовнішніх впливів. Досягнення рівноваги між попитом і пропозицією є одним із основних показників ефективності функціонування економіки країни в умовах ринку. Ринкова рівновага - ситуація на ринку, при якій немає тенденції до зміни ринкової ціни або обсягу благ, що продаються. Рівноважна ринкова ціна - ціна, за якої величини попиту та пропозиції товару збігаються. Ринкова рівновага ціни та обсяг блага, що продається, можуть змінюватися у відповідь на зміни попиту та пропозиції. Існує багато моделей встановлення рівноважної ціни ринку одного товару. Розглядаються найвідоміші моделі рівноваги: Вальраса Л., Маршалла А., «павутиноподібна» модель з дискретним часом і модель Еванса з безперервним часом. Головним у підході Вальраса Л. відзначається різниця в обсягах попиту та пропозиції. Головним у підході Маршалла А. є різниця цін P1 та P2. Маршалл виходить із того, що продавці, перш за все, реагують на різницю ціни попиту та ціни пропозиції. Павутиноподібна модель - модель, що зображує траєкторію руху до стану рівноваги, коли реакція пропозиції чи попиту запізнюється. Вона визначає динамічний процес: траєкторію коригування цін та обсягу виробництва під час руху від одного стану рівноваги до іншого; використовується для опису коливань цін на ринках сільськогосподарської продукції; на біржовому ринку, де пропозиція реагує зміну цін із деяким запізненням. Модель Еванса це модель з безперервним часом. Розглянуто економічну модель Еванса з вивчення встановлення рівноважної ціни на ринку одного товару. Наведено її розв’язання за допомогою апарату диференціальних рівнянь, та побудовані графіки залежності ціни від часу, що доводять основне припущення моделі, що ціна змінюється в залежності від співвідношень між попитом та пропозицією, її збільшення прямо пропорційно до перевищення попиту над пропозицією та тривалості цього перевищення. Також наведено деякі відомості про етапи побудови математичних моделей та історичні відомості, які допомагають простежити еволюцію економічного моделювання.

Посилання

Walras L. (1874) Elements d'Economie Politique Pure. Revue de Théologie et de Philosophie et Compte-rendu des Principales Publications Scientifiques. No. 7, p. 628–632. Available at: https://www.jstor.org/stable/44346456?seq=1#metadata_info_tab_contents

Arrow K.J., Debreu G. (1954) Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica. Vol. 22, No. 3, p. 265–290.

Kozak Yu.H. Matskul V.M. (2017) Matematychni metody ta modeli dlia mahistriv z ekonomiky. Praktychni zastosuvannia: Navch. posib. [Mathematical Methods and Models for Masters in Economics. Practical Applications: a textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Debela I.M. (2011) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia: navchalnyi posibnyk. [Economic and Mathematical Modeling: a textbook]. Kherson: Khersonska miska drukarnia.

Bilousova T.P., Li V.E. (May 14,2021) Matematychne modeliuvannia rivnovahy funktsii popytu ta propozytsii. [Mathematical Modeling of the Balance of Supply and Demand Functions]. Suchasna molod v sviti informatsiinykh tekhnolohii: materialy II Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. molodykh vchenykh ta zdobuvachiv vyshchoi osvity, prysviachenoi Dniu nauky. Kherson: Knyzhkove vydavnytstvo FOP Vyshemyrskyi V.S. pp. 152–155.

Bilousova T.P. (2021) Matematychna model optymalnoho rynku. [Mathematical model of the optimal market]. Taurian Scientific Bulletin. Series: Economics, vol. 8, pp.70–75.

Переглядів статті: 487
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Білоусова, Т. (2023). РІВНОВАЖНА ЦІНА НА РИНКУ ОДНОГО ТОВАРУ. МОДЕЛЬ ЕВАНСА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 9-14. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ