МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

  • Н.І. Черненко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: міграція, вимушена міграція, цифровізація, цифрові технології, людські ресурси, економічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена аналізу міграційних процесів в Україні. Війна є основною причиною негативного впливу, оскільки через неї Україна втратила значну частину людського капіталу – понад третину населення було змушене переїхати в інші країни. Також, через бойові дії близько третини підприємств повністю або майже повністю припинили виробництво, а ще 50% скоротили потужності. Тому бізнес був змушений скоротити кількість працівників, а робітникам, що залишилися, знизити заробітні плати. З’ясовано, що зараз Україна зіткнулася з безліччю проблем та викликів – це й відновлення зруйнованої інфраструктури, економіки, соціальної допомоги людям. Все це вимагатиме великих зусиль та ресурсів, зокрема людських. Але нажаль, через російську агресію до вимушеної міграції вдалися більшість населення, при чому саме до міжнародної міграції. Тож, сьогодні, гостро стає питання щодо повернення людей, але це можливе лише за умови безпеки та наявності робочих місць. Розв’язати питання щодо забезпечення робочими місцями населення країни може цифровізація. Тому, що масштаб та темп цифрових трансформацій у сьогоднішніх обставинах може стати основним доступним засобом економічного розвитку країни. При системному державному підході цифрові технології будуть значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян України. Оскільки цифровізація є визнаним механізмом економічного розвитку, тож шлях до цифрової економіки пролягатиме через внутрішній ринок виробництва, використання та споживання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

Посилання

Вінокуров Я. Мільйони українців втратили роботу через війну. Звідки вони беруть гроші на життя? 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/8/694732/

Ковальов Д. В. Вплив міграційних процесів на економіку Херсонської області. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.econom.nayka.com.ua/?op=1&z=8982. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.93

Малиновська О. (). Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України. Аналітична записка. 2011. URL: http://surl.li/hoznk

Стародубов О. Міграційна криза – масштаб, економічні наслідки і шляхи подолання. 2022. URL: http://surl.li/hoxow

Черненко Н.І. Економічний та демографічний вплив трудової міграції на потенціал країни., Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. № (10). С. 109–116. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.10.15

Guntur R. (2022) Economic Impacts of the Ukrainian Refugee Crisis. URL: http://surl.li/hoxng

International Organization for Migration. Key Migration Terms. URL: https://www.iom.int/key-migration-terms

Slutzky C.E. (December 1979) Migration and family conflict. Family process. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1979.00379.x URL: https://www.researchgate.net/publication/22613988_Migration_and_Family_Conflict

Understanding Migration and Displacement Physiopedia. Original Editor - Naomi O'Reilly . URL: http://surl.li/hoxno

UNHCR. Global Trends (2021). URL: https://www.unhcr.org/globaltrends.

Vinokurov Ya. (2022) Miliony ukraintsiv vtratyly robotu cherez viinu. Zvidky vony berut hroshi na zhyttia? [Millions of Ukrainians lost their jobs because of the war. Where do they get money for living?]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/8/694732/

Kovalov D.V. (2021) Vplyv mihratsiinykh protsesiv na ekonomiku Khersonskoi oblasti. [The impact of migration processes on the economy of Kherson region]. Efektyvna ekonomika, Vol. 6. Available at: http://www.econom.nayka.com.ua/?op=1&z=8982. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.93

Malynovska O. (2011) Sotsialno-ekonomichni ta etnokulturni naslidky mihratsii dlia Ukrainy. [Socio-economic and ethno-cultural consequences of migration for Ukraine]. Analitychna zapyska. Available at: http://surl.li/hoznk

Starodubov O. (2022) Mihratsiina kryza – masshtab, ekonomichni naslidky i shliakhy podolannia. [The migration crisis - scale, economic consequences and ways to overcome it]. Available at: http://surl.li/hoxow

Chernenko N.I. (2021) Ekonomichnyi ta demohrafichnyi vplyv trudovoi mihratsii na potentsial krainy [Economic and demographic impact of labor migration on the potential of the country]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, No. (10), p. 109–116. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.10.15.

Guntur R. (2022) Economic Impacts of the Ukrainian Refugee Crisis. Available at: http://surl.li/hoxng

International Organization for Migration. Key Migration Terms. Available at: https://www.iom.int/key-migration-terms

Slutzky C.E. (December 1979) Migration and family conflict. Family process. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1979.00379.x Available at: https://www.researchgate.net/publication/22613988_Migration_and_Family_Conflict

Understanding Migration and Displacement Physiopedia. Original Editor - Naomi O'Reilly. Available at: http://surl.li/hoxno

UNHCR. Global Trends (2021). Available at: https://www.unhcr.org/globaltrends.

Переглядів статті: 345
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Черненко, Н. (2023). МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 229-235. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.30
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА