ОЦІНКА РІВНЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Г.В. Жосан Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
  • Н.В. Кириченко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: рівень цифровізації, підприємства, Херсонська область, оцінка, впровадження цифрових технологій, бізнес-процеси, цифрові рішення, цифрова грамотність, інфраструктура, конкурентоспроможність, інновації, сталий розвиток

Анотація

У даній статті проведено оцінку рівня цифровизації підприємств у Херсонській області. Дослідження включало аналіз різних аспектів, таких як використання цифрових технологій, доступ до інтернету, наявність цифрових рішень у бізнес-процесах та рівень цифрової грамотності. Виявлено, що значна кількість підприємств вже використовують цифрові технології, проте також виявлено перешкоди та обмеження, що гальмують їх повне впровадження. Результати дослідження дають підстави для подальшого розвитку цифровизації в регіоні шляхом врахування особливостей та потреб підприємств. Подальші розвідки у цьому напрямку допоможуть забезпечити стійкий розвиток бізнесу та сприяти економічному зростанню Херсонської області. Gроведено детальну оцінку рівня цифровизації підприємств у Херсонській області з метою визначення поточного стану та ідентифікації ключових проблем. В рамках дослідження були враховані такі фактори, як наявність цифрових інструментів, використання електронних комунікацій, освіченість персоналу та фінансові обмеження. Результати оцінки показали, що значна частина підприємств у Херсонській області вже мають певний рівень цифровизації. Вони успішно використовують цифрові технології для оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності. Однак, дослідження також виявило наявність деяких перешкод, які гальмують повне впровадження цифрових інструментів. Серед них - недостатня освіченість та навички персоналу, фінансові обмеження та необхідність інфраструктурних засобів. На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що подолання цих перешкод є ключовим завданням для подальшого розвитку цифровизації в Херсонській області. Для цього важливо створити сприятливе бізнес-середовище, яке сприяло б підтримці та поширенню цифрових ініціатив. Також потрібно акцентувати увагу на розвитку необхідної інфраструктури цифрових технологій, пропагуванні цифрової грамотності серед підприємців та забезпеченні доступності навчальних програм та консультацій. Отже, результати оцінки рівня цифровизації підприємств у Херсонській області є важливим внеском у розуміння поточного стану та потенціалу розвитку. Впровадження цифрових технологій в бізнес-процеси може сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств, стимулювати інноваційний розвиток та сприяти економічному зростанню регіону.

Посилання

Aleshchenko L., Archvadze J., Ariefiew I., Averchev A., Azmaiparashvili M. (ed.) (2020) Strategies of Socio-Economic Development and Mechanisms oftheir Implementation in the Conditions of Economic Uncertainty and Globalization Changes: International collective monograph. Tbilisi, Publishing house Universal. 286 p.

Averchev O., Trukhachova K., Zhosan H. (September 15, 2021) Development of a System of Effective Use ofEnterprise Resources by Balancing the Effectiveness ofEconomic Activity in Terms of Resource Features, 11thInternational Conference on Advanced ComputerInformation Technologies, ACIT 2021 – Proceedings. Germany, Publisher, IEEE. P. 372–375.

Bedianashvili G. (2018) Knowledge Economy, Entrepreneurial Activity and Culture Factor in Modern Conditions of Globalization: Challenges for Georgia. Globalization and Business, No. 5, p. 32–37.

Bedianashvili G., Maglakelidze A. (2021) The Digital Economy and Business in the Conditions of Pandemic, Conference Materials: Social Sciences for Regional Development 2020. Daugavpils University. Latvia: Publishing house SAULE. P. 26–37.

Bedianashvili G. (2021) Macroeconomic and Cultural Determinants of the COVID-19 Pandemic Crisis. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, No. 15 (2), p. 191–197.

Bedianashvili G., Bichia Q., Natsvlishvili E. (2021) Development of Entrepreneurial Activity. Labor Market and Modern Challenges of Higher Education,Globalization and Business, No. 12, p. 21–31.

Contours of the World Economy, 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History. (2007) By Angus Maddison. Oxford: Oxford University Press.

Garafonova O., Zhosan H., Marhasova V., Tkalenko N., Trukhachova K. (2021) Matrix Methodof Competitive Analysis of The Results of Economic Activity of Hospitality Enterprises in the Conditions of Strategization and Digital Transformation. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, No. 43(2), p. 237–248.

Global Innovation Index Database, Cornell, INSEAD, and WIPO, (2020) Available at: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

Hammer M. (2006) Corporation reengineering. Business Revolution Manifesto, Mann. Ivanov and Ferber Publishing House. 288 p.

Kyrylov Y.E., Granovskaya V.G., Krikunova V.M., Zhosan H.V., Boyko V.O. (2020) The Digital Economy, Cryptocurrencies: a textbook. Kherson: OLDI-PLUS. 228 p.

Kyrylov Y., Hranovska V., Zhosan H., Dotsenko I. (2020) Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology, No. 63(6), p. 1430–1448.

Official site of the State Statistics Committee of Ukraine. (2021) Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Official site of the World Bank. Available at: https://www.worldbank.org/en/home

Papava V. (2019) On the Prospects for the Use ofHigh Technologies in the European Union’s Post-Communist Countries. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, No. 13 (2), p. 135–141.

Sepashvili E. (2021) Focusing on Digitalization: Core for National Economic Policies to Compete Globally. Globalization and Business, No. 12, p. 13–20.

Shaposhnikov K.S. (2011) Electronic communications of current business structures:problems of corporate partnerships. Science practices of the Kirovohrad National Technical University, No. 20(1), p. 367–371.

The Global Economy.com. (2021) Available at: https://ru.theglobaleconomy.com

The IMD World Digital Competitiveness Ranking (2020) Available at: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/

United Nations (2021) Available at: https://www.un.org/en/

Zhosan G. (2020) The state of development of digitalization in Ukraine. Economic analysis, No. 30 (1), p. 44–52.

Zhylinska O., Bazhenova O., Zatonatska T., Dluhopolskyi O., Bedianashvili G., Chornodid I. (2020) Innovation Processes and Economic Growth in theContext of European Integration. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, No. 28(3), 1209, p. 1–12.

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Жосан, Г., & Кириченко, Н. (2023). ОЦІНКА РІВНЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 119-127. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.16
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ