ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АРСЕНАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ: ГЕНЕЗИС ТА МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНА ОСНОВА

  • С.В. Конохов Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: зайнятість, ринок праці, меркантилізм, марксизм, кейнсіанство, монетаризм, міграція

Анотація

Розвиваючись на мультипарадигмальній основі, ринок праці, як система економічних відносин, здобув найбільш повного концептуального відображення у торговельно-виробничій, інституційно-регуляторній та міграційній парадигмах, а також парадигмі міжнародного бізнесу. Кожна із зазначених парадигм, з погляду власного об’єкту наукового дослідження, розглядає зайнятість та механізми функціонування національних ринків праці через призму домінуючих на кожному етапі світогосподарського розвитку форм і типів залучення працездатного населення до сукупної суспільної праці. При цьому усі парадигми ринку праці, перебуваючи у постійній еволюції і взаємній конвергенції, завжди відбивали якісно нові закономірності, а також тенденції і векторні мегатренди розвитку національних ринків праці. Одночасно зазначені в статті процеси закладають принципово новий – глобальний – ландшафт загальносвітової системи трудових відносин.

Посилання

Denison E.F. (2001) The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us. Washington DC: Committee for Economic Development.

Machlup F. (1984) The Economics of Information and Human Capital. Princeton. N. J. Princeton University Press.

Shultz T. (1960) Capital Formation by Education. Journal of Political Economy. Vol. 68. P. 571–583.

Taylor Т.Е., Arango J., Hugo G., Kouaouci A. (1996) International migration and national development. Population Index. Vol. 62. No. 2. P. 181–212.

Taylor J.E. (1999) The new economics of labour, migration and the role of remittances in the migration Process. International Migration. No. 37 (I). P. 63–88.

Massey D., Arango J. (1994) Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review. Vol. 19. No. 3. P. 431–466.

Massey D. (1988) Economic Development and International Migration. Population and Develpoment Review. Vol. 14. No. 3. P. 383–413.

Massey D.S., Goldring L., Durand J. (1994) Continuities in Transnational Migration: An Analysis of Nineteen Mexican Communities. American Journal of Sociology. Vol. 99. No. 6. P. 1492–1533.

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Конохов, С. (2023). ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АРСЕНАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ: ГЕНЕЗИС ТА МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНА ОСНОВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 28-35. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.4
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ