СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

  • О.М. Вольська Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-5047-4579
Ключові слова: державне регулювання економіки, аграрний сектор, механізми, нормативно-правовий механізм, організаційний механізм, економічний механізм

Анотація

В статті вирішується важливіша проблема сьогодення, яка пов’язана з визначенням місця сучасної держави у процесах регулювання складових економічної системи, до яких належить аграрний сектор. В сучасній науковій літературі висвітлення цього питання можна побачити у працях відомих вчених, але ця проблема поки ще не знайшла свого остаточного вирішення. За допомогою наукових методів пізнання, в роботі приводяться докази необхідності державного регулювання аграрного сектора шляхом застосування механізмів: політико-правового, організаційного та економічного. Політико-правовий механізм відповідає за реалізацію програм та нормативно-правових актів, за його допомогою можна визначити тип державного регулювання аграрного сектору. Реалізація організаційного механізму державного регулювання здійснюється на основі визначення цілей державного регулювання: підвищення рівню продовольчої безпеки аграрного сектору регіону; забезпечення платоспроможності та ліквідності підприємств; ефективний соціально-економічний розвиток сільських територій; відтворення і підвищення ефективності використання ресурсів; підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції регіону; забезпечення агропродовольчого ринку державною фінансовою підтримкою. Ефективне функціонування економічного механізму забезпечується його складовими: планування, організація, мотивація, контроль. Ці складові містяться у Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. В роботі підсумовується гіпотеза про те, що чім кращі умови зростання економіки, що створені державними органами влади, тим менше потрібно державі втручатися в економічні процеси і навпаки, коли держава створює перешкоди, що заважають повноцінному стабільному економічному розвитку тоді державне регулювання перетворюється на управління з економічними та адміністративними методами впливу. В результаті чого економіка втрачає ринкові важелі, що приведе до зниження рівня життя населення.

Посилання

Bilokonenko O.V. (2001) Istoriy ekonomicheskix vchen [History of economic teachings]. Kyiv: Evrop. Yn-t. (in Ukrainian)

Bilezka N. (2014) Theoretico-metodologichni aspecti derzabnogo reguluvany agrarnogo sectory economiki Ukraini [Theoretical and methodological aspects of the sovereign regulation of the agricultural sector of the economy of Ukraine]. Regionalna biznec-economika ta ypravlenie, no. 12, pp. 26–37.

Borodina, O.M.,.Mogylnyi, O.M. (2007) Correction of policy of state support of agriculture of Ukraine. Ekonomika APK, no. 6, pp. 55–61.

Sozialno-economicheskay efektivnost regionalnogo razvitiy (2011) [Socio-economic efficiency of regional development] / otv. Red. S.N. Ractvorzeva. Moskow: Ekonom-Inform. (in Russian)

Yzva A. (2015) Ekonomicheski mexanizm derzavnogo regylyvany fynkzionyvana regionalnix promislovix kompleksov [Economic mechanism of state regulation of functioning of regional industrial complexes]. Derzava ta region, no 5, pp. 42–46.

Verxovnay Rada Ukrain (2015) Rasporydzeny “Pro sxvalenny konzepzii Derzavnoi zilovoi programi rozvitky agrarnogo sectory ekonomikina period do 2022” [On approval of the Concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the Period until 2022] [Electronic resource]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80

Latinin M. Teoretuchni pidxodi do viznachenny mexanizmy derzavnogo regylyvanny rozvitky agrarnogo sektory ekonomiki Ukraini [Theoretical approaches to determining the mechanism of state regulation of the development of the agrarian sector of the Ukrainian economy]. Derzavne ypravlinny: teoriy ta praktika. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2005-2/.

Boiko, V.I., Kozak, O.A. (2010) To the problem of determination of mechanism of state support of producers of agricultural products. Ekonomika APK, no. 7, pp. 37–39.

Kirilov U. (2016) Rozvitik agrarnogo sektory ekonomiki v ymovax globalizazii [Development of agrarian sector of economy in the conditions of globalization]. Ekonomika APK, no 8, pp. 23–30.

Volska O. Derzavne ypravlinny sozialnim rozvitkom [Public administration of social development]. Donezk: VIK. (in Ukrainian)

Kuz'menko, V.P. (2004) Teoriia suspil'noho vyboru: retrospektyvnyj analiz u konteksti tranzytyvnoi ekonomiky [VP Theory of public choice: retrospective analysis in the context of a transitive economy]'. Naukovi zapysky. Natsional'nyj universytet «KyievoMohylians'ka Akademiia». Ekonomichni nauky, no 10, pp. 3–12.

Malynovs'kyj, V.Ya. (2003) Derzhavne upravlinnia [Public Administration]. Kiyv: Atika. (in Ukrainian)

Babenko, A.G. (2008) State adjusting and increase of competitiveness of agrarian to the sector. Ekonomika APK, no. 5, pp. 85–88.

Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About state support of agriculture”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua.

Bulat, M.A. (2010) Directions of state budgetary support of agriculture. Ekonomika APK, no. 3, pp. 46–50.

Lisovyj, A.V. (2007) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku sil's'kykh terytorij [State regulation of rural development territory]. Kyiv: Diia. (in Ukrainian)

Elfymov, H.M. (2009) The concept of "new" in the theory of emergent evolution. Upravlencheskoe konsul'tyrovanye, vol. 1, pp. 187–222.

Zhuk, M.V. (2004) Rozmischennia produktyvnykh syl i ekonomika rehioniv Ukrainy [Deployment of productive forces and economy of regions of Ukraine]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Stehnej, M.I. (2015) Environmental priorities for rural development. Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 17–21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_1_6

Yermolenko V.M. Osoblyvosti formuvannia katehorii «Stalyi rozvytok silskykh terytorii» [Features of formation of the category «Sustainable rural development»]. Available at: http://elibrary.nubip.edu.ua/7490/1/10evm.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 438
Завантажень PDF: 254
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Вольська, О. (2020). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 17-25. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/3
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ