АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

  • В.С. Петренко Херсонський державний університет https://orcid.org/0000-0001-8336-7665
  • А.С. Карнаушенко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: торгівельна галузь, товарооборот, торгівельна діяльність, рітейл, економіка

Анотація

Стаття присвячена визначенню нових векторів розвитку торгівельної галузі, її стану обґрунтовано роль торгівлі у сталому розвитку національної економіки. На основі аналізу статистичних даних Державної служби статистики України проаналізовано різні показники, які свідчать про розвиток галузі торгівлі та названі інноваційні методи розвитку роздрібної торгівлі, а також запропоновано розробити Стратегію розвитку внутрішньої торгівлі на 2020-2025 рр. В дослідженні визначено чотири основні позиції, щодо пріоритетних напрямків розвитку роздрібної торгівлі в світі, та запропоновано перелік пунктів, які повинні бути у розробленій Стратегії розвитку внутрішньої торгівлі. В результаті визначено, що для пожвавлення комерційної діяльності необхідно впровадження інновацій, застосування оновлених інструментів взаємодії, консолідації, інтеграції та автоматизації, що дозволить підвищити ефективність ведення роздрібного бізнесу як на сьогоднішній день, так і в майбутньому. Держава, в свою чергу, повинна стимулювати розвиток роздрібної торгівлі шляхом державної підтримки, покращення інвестиційного клімату в галузі, сприяти поліпшенню розвитку споживчого попиту населення.

Посилання

Karnaushenko, A. S. (2019). Analiz suchasnoho stanu ta perspektyvy rozvytku rozdribnoho tovarooborotu v Ukrayini [Analysis of the current state and prospects of retail trade turnover in Ukraine.]. Efektyvna ekonomika. № 1. [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (Accessed 05.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.51

Petrenko, V. & Karnaushenko, A. (2017). Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. T.3. №5. pp. 203-207.

Tanklevska, N.S. & Karnaushenko, A.S. (2015). Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises]. Kherson: Aylant, 184 p.

Tanklevska, N.S. (2008). Zarubizhnyy dosvid finansovo-kredytnoho zabezpechennya rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Foreign experience of financial and credit support for the development of agricultural enterprises]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorʺya. №1 (44). pp.81-87.

Rusnak A., Boiko, V. (2018). Logistics as a competitive advantage in the development of the agricultural sector in Ukraine. «Evropský časopis ekonomiky a management». Svazek 4. Vydani 4. pp.55-61.

Tanklevska, N.S. (2009). Udoskonalennya derzhavnoyi finansovoyi polityky [Improving public financial policy]. Naukovo-teoretychnyy ekonomichnyy zhurnal «Produktyvni syly Ukrayiny». №1 (005). pp. 56-61.

Rusnak, A., Karnaushenko, A. & Petrenko, V. (2018), “Legislative support of innovation activity in Ukraine: problems and ways to overcome them”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6574 (Accessed 05 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.2

Petrenko, V. & Melnykova, K. (2018), Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital, Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities, [Online] pp. 13-15. available at: http://eu-jr.eu/ttissh/article/viewFile/620/608 (Accessed 05 Feb 2020).

Advokatova N.O., Boyarchuk A.I. (2018). Suchasnyy rozvytok mizhnarodnykh transportnykh posluh ta yikh rolʹ dlya mizhnarodnoho biznesu [Modern development of international transport services and their role for international business]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky». Vol. 29/2018. pp.23-27.

Petrova, O. & Avercheva, N. (2017). Trends in innovation development of retail enterprises in Ukraine. International collective monograph. Adaptation of science, education and buswinesws to world innovative megatrends. Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. St. Louis, Missouri, USA. Р.216-226

Переглядів статті: 393
Завантажень PDF: 309
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Петренко, В., & Карнаушенко, А. (2020). АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 139-147. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/18
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ