НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • В.А. Ковтун Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-4275-026X
Ключові слова: інноваційний, фінансовий ресурсний потенціал, стратегія, аграрне підприємство

Анотація

Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Головне місце в цьому належить оцінці та ефективному використанню саме інноваційному та фінансовому ресурсного потенціалу аграрного підприємства як основи для успішного розвитку системи. З найбільш перспективних сфер світового бізнесу сьогодні є сільське господарство. Аграрні підприємства України активно шукають та впроваджують високоякісні інноваційні рішення, які здатні підвищити обсяг виробництва та реалізації продукції, її продуктивність і ефективність діяльності господарств, що потребує значних фінансових ресурсів. Інноваційний потенціал підприємства складають кадрові та матеріально-технічні засоби, науково-технічний та інтелектуальна власність. Фінансовий потенціал – обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства.

Посилання

Kovtun V.A. (2019) "Priorities and components of innovative regional development strategies" ["Priorytety ta skladovi stratehii innovatsiinoho rehionalnoho rozvytku"]. IPEC "Development of Entrepreneurship in the Conditions of Global and Integration Processes", Kherson: KSAU, pp. 75-78.

Prokhorova V.V. (2012) "A critical review of methodological approaches to the assessment of the resource potential of industrial enterprises in the current economic conditions: Monograph" ["Krytychnyi ohliad metodychnykh pidkhodiv do otsinky resursnoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv u suchasnykh ekonomichnykh umovakh: Monohrafiia"]. Economics and Management, №6, pp. 22-27.

Ivanilov O.S. (2011) "Innovative potential of the enterprise" ["Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva"]. Economics, finance, law, №12, pp. 5-7.

Orlova V.M. (2015) "Strategy of innovative development of the enterprise" ["Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva"]. Economic Nobel Bulletin, № 1 (8), pp. 79-85.

Skrypko T.O. (2011) "Innovation management: textbook" ["Innovatsiinyi menedzhment: pidruch"]. Knowledge, p. 423.

Koval N.V. (2012) "Enterprise innovation potential: essence and structure: Monograph" ["Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta struktura: Monohrafiia"]. Belotserkovsky NAU, p. 318.

Hrytsaienko H.I. (2012) "Agricultural resource potential" ["Ahrarnyi resursnyi potentsial"]. Current problems of the economy, p. 6.

Koval O.M. "Optimization of efficiency of utilization of resource potential of agricultural enterprises of Ukraine" ["Optymizatsiia efektyvnosti vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy"], available at: http://www.nbuv.ua/portal/chem..biol/nvnau/2012-154-1/10kom.pdf

Tiutiunnyk Yu.M., Dorohan-Pysarenko L.O. and Tiutiunnyk S.V. (2016) "Financial analysis: textbook manual" ["Finansovyi analiz: navch. posib."]. Poltava: PDDA, p. 430.

Kovtun V.A. (2019) "The role of intelligent technological solutions for efficient use of agricultural resources" ["Rol intelektualnykh tekhnolohichnykh rishen dlia efektyvnoho vykorystannia resursiv silskoho hospodarstva"]. Eastern Europe: Economics, Business and Management, №1(18), available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/18-2019-ukr

Переглядів статті: 337
Завантажень PDF: 237
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Ковтун, В. (2020). НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 124-131. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/16
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ