СУЧАСНІ ТУРИСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: туризм, туристична сфера, криза, пандемія, постпандемічний період

Анотація

Статтю присвячено аналізу розвитку туристичної галузі під час глобальної пандемії COVID-19, що кардинально вплинула на всіх гравців туристичного ринку. Очевидним є те, що туристична галузь відчула значний негативний вплив. Проте, як і будь-який процес чи явище, пандемія може принести не лише негативні наслідки, а й стимулювати позитивні зрушення в різних сферах, що остаточно переведуть туристичну сферу на новий рівень розвитку. Зокрема, у статті йдеться про питання безпеки та гігієни, підтримку сталого розвитку, а також використання новітніх інформаційних технологій у туристичній сфері. Украй важливим є відновлення туристичного сектору, при цьому із забезпеченням безпеки, справедливості й відсутності негативного впливу на клімат.

Посилання

Cruise ships are back. Welcome aboard the voyage of the damned. URL: https://www.wired.co.uk/article/cruise-ships-coronavirus-recovery (дата звернення: 31.05.2021).

Бондаренко Л.П., Ярошевич Н.Б., Тарабінович А.Б. Практика використання безконтактних платежів в Україні та світі. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6902 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.52 (дата звернення: 31.05.2021).

Британські гіди викликають посмішки і сльози радості онлайн-екскурсіями по ботанічному саду (відео). URL: https://world.segodnya.ua/ua/world/wnews/britanskie-gidy-vyzyvayut-ulybki-i-slezy-radosti-onlayn-ekskursiyami-po-botanicheskomu-sadu-video-1428288.html (дата звернення: 31.05.2021).

Всесвітня туристична організація. URL: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-statistics (дата звернення: 31.05.2021).

Губанова О., Шуптар-Пориваєва Н., Андрущенко О. Стимулювання туристичної діяльності в умовах коронавірусної кризи. Таврійський науковий вісник. Серія «Економіка». № 5. С. 16–23. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.2 (дата звернення: 31.05.2021).

Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html (дата звернення: 31.05.2021).

Мельницька Ю. Коли закінчиться карантин: Три сценарії розвитку міжнародного туризму після пандемії. URL: https://investory.news/koli-zakinchitsya-karantin-tri-scenarii-rozvitku-mizhnarodnogo-turizmu-pislya-pandemii/ (дата звернення: 31.05.2021).

Непочатенко В.О. COVID-19 і туризм: аналіз ситуації та економічні шляхи виходу з кризи. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8079 (дата звернення: 31.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.52.

Пандемія COVID-19 і її наслідки у сфері туризму в Україні: спеціальний звіт. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 31.05.2021).

Панова І.О. Туризм під час пандемії: наслідки та перспективи. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 226–232. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-226-232 (дата звернення: 31.05.2021).

ТОП-7 віртуальних екскурсій музеями світу. URL: https://naurok.com.ua/post/top-7-virtualnih-ekskursiy-muzeyami-svitu (дата звернення: 31.05.2021).

Туризм часів пандемії: що буде з галуззю у 2021 році URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/3/668768/ (дата звернення: 31.05.2021).

Туризм після пандемії. Чи є перспектива? URL: https://rst.if.ua/2020/05/01/turyzm-pislya-pandemiyi-chy-ye-perspektyva/ (дата звернення: 31.05.2021).

Cruise ships are back. Welcome aboard the voyage of the damned. Available at: https://www.wired.co.uk/article/cruise-ships-coronavirus-recovery (accessed 31 May 2021)

Bondarenko, L.P., Yaroshevych, N.B. and Tarabinovych, A.B. (2019), Praktyka vikoristanja bezkontaktnih platezhiv v Ukraina ta sviti [Practice of using contactless payments in Ukraine and the world], Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6902 (accessed 31 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.52

Britanski gidu vuklukaut posmishky i sljozy radosty onlain ekskursijamy po botanichnomu sadu [British guides bring smiles and tears of joy online tours of the botanical garden] (video). Available at: https://world.segodnya.ua/ua/world/wnews/britanskie-gidy-vyzyvayut-ulybki-i-slezy-radosti-onlayn-ekskursiyami-po-botanicheskomu-sadu-video-1428288.html (accessed 31 May 2021).

UNWTO. Official site. Available at: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-statistics (accessed 31 May 2021).

Gubanova, O., Shuptar-Poryvaeva, N., Andrushchenko, O. (2020) Stumuluvanja turistichnoi dialnosty v umovah coronavirusnoi kryzy [Stimulation of tourist activity in the conditions of coronavirus crisis]. Taurida Scientific Herald. Economics. (5), p. 16-23. Available at: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.2 (accessed 31 May 2021).

Karantyn. Jak svit rjatuje turistichnu galuz [Quarantine. How the world saves the tourism industry] Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html (accessed 31 May 2021).

Melnytska Yu. (2020) Koly zakinchitsja karantin: tri scenario rozvitku turismu pislja pandemii [When the quarantine will end: Three scenarios for the development of international tourism after the pandemic] Available at: https://investory.news/koli-zakinchitsya-karantin-tri-scenarii-rozvitku-mizhnarodnogo-turizmu-pislya-pandemii/ (accessed 31 May 2021).

Nepochatenko, V. (2020), Covid-19 i turism: analis sutuacii ta ekonomichni shlzhy vihodu z krizi [Covid-19 and tourism: analysis of economic situation and ways out of crisis], Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8079 (Accessed 31 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.52

Pandemija COVID-19 і ii naslidky u sfery turismu v Ukraini: specalnij zvit [The COVID-19 pandemic and its implications for tourism in Ukraine: a special report] Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (accessed 31 May 2021).

Panova, Iryna O. (2020) Turism pid chas pandemii: naslidky ta perpektivy [Tourism During a Pandemic: Implications and Prospects] Business Inform 5: p.226–232. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-226-232

ТОP-7 vitrualnih ekskursij muzejami svitu [TOP-7 virtual tours of museums around the world] Available at: https://naurok.com.ua/post/top-7-virtualnih-ekskursiy-muzeyami-svitu (accessed 31 May 2021).

Turism chasiv pandemii: sho bide z galuzzu u 2021 roci [Pandemic tourism: what will happen to the industry in 2021] Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/3/668768/ (accessed 31 May 2021).

Turism pislja pandemii. Chi je perspektiva? [Tourism after the pandemic. Is there a prospect?] Available at: https://rst.if.ua/2020/05/01/turyzm-pislya-pandemiyi-chy-ye-perspektyva/ (accessed 31 May 2021).

Переглядів статті: 98
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кіш, Г. (2021). СУЧАСНІ ТУРИСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 27-33. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.3
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ