ПРІОРІТЕТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІМПОРТУ

  • Л.В. Дерманська Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, експорт, конкурентоспроможність, міжнародна торгівля

Анотація

У статті розглянуто пріоритетність зовнішньоекономічної діяльності України в напрямі імпорту. Здійснений аналіз дає змогу виявити основні тенденції, що відбуваються на світових ринках, визначити ступінь інтегрованості держави у світове господарство, ефективність експортно-імпортної політики держави. Особливу увагу приділено аналітиці основних показників, що характеризують динаміку зовнішньоекономічної діяльності в контексті імпорту, а саме: обсяги експорту/імпорту товарів та послуг в Україні; кількість учасників зовнішньоекономічної діяльності, що займалися імпортом товарів; обсяги експорту та імпорту основних видів продукції; основні торговельні партнери України щодо імпорту товарів. Розкрито проблеми, чинники, які впливають на наявні тенденції зовнішньоекономічної діяльності в контексті імпорту за останні декілька років, та сформовано нові виклики для забезпечення конкурентоспроможності України на ринку міжнародної торгівлі.

Посилання

Кулицький С. Зовнішня торгівля України: стан, проблеми й перспективи. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 10. С. 39–52.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.02.2021).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk (дата звернення: 01.02.2021).

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізацій них викликів : монографія : у 2-х ч. Ч. 2 / за ред. В.М. Геєця, А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 273 с.

Торгівля України з Росією знову зростає: в чому причини URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-torgovlya-s-rossiey-snova-rastet-1204663.html (дата звернення: 01.02.2021).

Kulytskyi S. (2018) Zovnishnia torhivlia Ukrainy: stan, problemy y perspektyvy [Foreign trade of Ukraine: state, problems and prospects]. Ukraina: podii, fakty, komentari, no. 10, рр. 39-52.

Ofitsiinyi sait [Official site State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. (accessed 1 February 2021).

Ofitsiinyi sait [Official site Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk (accessed 1 February 2021).

Heits V.M., Mazaraki A.A. (eds.) (2008) Priorytety natsionalnoho ekonomichnoho rozvytku v konteksti hlobalizatsii nykh vyklykiv [Priorities of national economic development in the context of globalization challenges]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics. (in Ukrainian)

The official site of Permanent Mission of Ukraine to the UN Office and other international organizations in Geneva (2019) “About WTO“. Аvailable at: https://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/wto/about (accessed 1 February 2021).

Переглядів статті: 340
Завантажень PDF: 294
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Дерманська, Л. (2021). ПРІОРІТЕТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІМПОРТУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 31-38. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ