СТИМУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ

  • О.Р. Губанова Одеський державний екологічний університет https://orcid.org/0000-0002-8535-1701
  • Н.Й. Шуптар-Пориваєва Одеський державний екологічний університет https://orcid.org/0000-0002-3260-2714
  • О.С. Андрущенко Одеський державний екологічний університет
Ключові слова: туризм, туристична галузь, інструменти стимулювання, коронавірусна загроза, відновлення сфери туризму

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей відновлення ринку туристичних послуг в умовах коронавірусної пандемії, яка кардинально вплинула на одну з найбільш динамічних і високоприбуткових галузей світової економіки. Під час розгляду інструментального забезпечення підтримки туристичної галузі на найближчу перспективу визначено, що переважну більшість пропонованих заходів спрямовано на розвиток внутрішнього і регіонального туризму. Проведено аналіз застосовуваних сьогодні важелів стимулювання туристичної діяльності, які поділяються на три категорії інструментів. Це заходи адміністративного реагування на фінансовий стан постачальників та споживачів туристичних послуг, забезпечення корпоративної відповідальності за збереження туристичного бізнесу, формування індивідуальної зацікавленості туристів у туристичних продуктах, особливістю споживчої цінності яких є сукупність особистих вражень, матеріальної вигоди та безпеки.

Посилання

World Travel and Tourism Council (WTTC). URL: wttc.org/Research/Economic-Impact (дата звернення: 05.01.2021).

В UNWTO перечислили три сценария восстановления международного туризма в 2020 году. URL: https://www.interfax.ru/world/707637 (дата звернення: 05.01.2021).

Через пандемію коронавірусу світовий туризм повернеться до рівня 1990 року. URL: https://www.unian.ua/tourism/news/novini-turizmu-cherez-pandemiyu-koronavirusu-svitoviy-turizm-vpade-do-rivnya-1990-roku-novini-11259737.html (дата звернення: 05.01.2021).

World Economic Outlook – April 2020: Chapter 1. The Great Lockdown /International Monetary Fund, April 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (дата звернення: 05.01.2021).

European Economic Forecast: Spring 2020. European Economy Institutional Papers / European Commission, 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf (дата звернення: 05.01.2021).

Мельницька Ю. Коли закінчиться карантин: Три сценарії розвитку міжнародного туризму після пандемії. URL: https://investory.news/koli-zakinchitsya-karantin-tri-scenarii-rozvitku-mizhnarodnogo-turizmu-pislya-pandemii/ (дата звернення: 05.01.2021).

Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України: Кабінетне дослідження. URL: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/ (дата звернення: 05.01.2021).

Коронавірус: скільки втрачає туризм. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51870285 (дата звернення: 05.01.2021).

Zoom или туристический бум: что будет с внутренним туризмом после карантина. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/zoom-ili-turisticheskij-bum-chto-budet-s-vnutrennim-turizmom-posle-karantina (дата звернення: 05.01.2021).

Пандемія COVID-19 і її наслідки у сфері туризму в Україні: спеціальний звіт. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 05.01.2021).

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) № 692-IX від 16.06.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643 (дата звернення: 05.01.2021).

Панова І.О. Туризм під час пандемії: наслідки та перспективи. Бізнес Інформ. 2020. № 5. C. 226–232.

Второй этап кэшбека за туры по России: возврат 20% от стоимости тура или проживания в отеле. URL: https://samokatus.ru/cashback-za-tury-po-rossii/ (дата звернення: 05.01.2021).

Эксперты высказались о новой цифровой платформе для туристов. URL: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52116.html (дата звернення: 05.01.2021).

ТОП-7 віртуальних екскурсій музеями світу. URL: https://naurok.com.ua/post/top-7-virtualnih-ekskursiy-muzeyami-svitu (дата звернення: 05.01.2021).

Британські гіди викликають посмішки і сльози радості онлайн-екскурсіями по ботанічному саду (відео). URL: https://world.segodnya.ua/ua/world/wnews/britanskie-gidy-vyzyvayut-ulybki-i-slezy-radosti-onlayn-ekskursiyami-po-botanicheskomu-sadu-video-1428288.html (дата звернення: 05.01.2021).

World Travel and Tourism Council (WTTC). Available at: wttc.org/Research/Economic-Impact (accessed 5 January 2021).

V UNWTO perechyslyly try stsenaryia vosstanovlenyia mezhdunarodnoho turyzma v 2020 hodu [The UNWTO has listed three scenarios for the recovery of international tourism in 2020]. Available at: https://www.interfax.ru/world/707637 (accessed 5 January 2021).

Cherez pandemiiu koronavirusu svitovyi turyzm povernetsia do rivnia 1990 roku [Due to the coronavirus pandemic, world tourism will return to 1990 levels]. Available at: https://www.unian.ua/tourism/news/novini-turizmu-cherez-pandemiyu-koronavirusu-svitoviy-turizm-vpade-do-rivnya-1990-roku-novini-11259737.html (accessed 5 January 2021).

World Economic Outlook – April 2020: Chapter 1. The Great Lockdown /International Monetary Fund, April 2020. Available at: www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (accessed 5 January 2021).

European Economic Forecast: Spring 2020. European Economy Institutional Papers / European Commission, 2020. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf (accessed 5 January 2021).

Koly zakinchytsia karantyn: Try stsenarii rozvytku mizhnarodnoho turyzmu pislia pandemii [When the quarantine will end: Three scenarios for the development of international tourism after the pandemic]. Available at: https://investory.news/koli-zakinchitsya-karantin-tri-scenarii-rozvitku-mizhnarodnogo-turizmu-pislya-pandemii/ (accessed 5 January 2021).

Vplyv COVID-19 ta karantynnykh obmezhen na ekonomiku Ukrainy: Kabinetne doslidzhennia [Impact of COVID-19 and quarantine restrictions on the economy of Ukraine: A case study]. Available at: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/ (accessed 5 January 2021).

Koronavirus: skilky vtrachaie turyzm [Coronavirus: how much tourism is losing]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51870285 (accessed 5 January 2021).

Zoom ili turisticheskiy bum: chto budet s vnutrennim turizmom posle karantina [Zoom or tourism boom: what will happen to domestic tourism after the quarantine]. Available at: https://hromadske.ua/ru/posts/zoom-ili-turisticheskij-bum-chto-budet-s-vnutrennim-turizmom-posle-karantina (accessed 5 January 2021).

Pandemiia COVID-19 i yii naslidky u sferi turyzmu v Ukraini: spetsialnyi zvit [The COVID-19 pandemic and its implications for tourism in Ukraine: a special report]. Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (accessed 5 January 2021).

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo derzhavnoi pidtrymky sfery kultury, kreatyvnykh industrii, turyzmu, maloho ta serednoho biznesu u zviazku z diieiu obmezhuvalnykh zakhodiv, poviazanykh iz poshyrenniam koronavirusnoi khvoroby (COVID-19). № 692-IX vid 16.06.2020 [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts Concerning State Support for Culture, Creative Industries, Tourism, Small and Medium-Sized Businesses in Relation to Restrictive Measures Related to the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19). № 692-IX dated 16.06.2020]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643 (accessed 5 January 2021).

Panova I. O. (2020) Turyzm pid chas pandemii: naslidky ta perspektyvy [Tourism during a pandemic: consequences and prospects]. Biznes Inform. no 5. pp. 226–232.

Vtoroy etap keshbeka za tury po Rossii: vozvrat 20% ot stoimosti tura ili prozhivaniya v otele [The second stage of cashback for tours in Russia: 20% refund of the cost of the tour or hotel stay]. Available at: https://samokatus.ru/cashback-za-tury-po-rossii/ (accessed 5 January 2021).

Eksperty vyskazalis o novoy tsifrovoy platforme dlya turistov [Experts spoke about a new digital platform for tourists]. Available at: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52116.html (accessed 5 January 2021).

TOP-7 virtualnykh ekskursii muzeiamy svitu [TOP-7 virtual tours of museums around the world]. Available at: https://naurok.com.ua/post/top-7-virtualnih-ekskursiy-muzeyami-svitu (accessed 5 January 2021).

Brytanski hidy vyklykaiut posmishky i slozy radosti onlain-ekskursiiamy po botanichnomu sadu (video) [British guides bring smiles and tears of joy online tours of the botanical garden (video)]. Available at: https://world.segodnya.ua/ua/world/wnews/britanskie-gidy-vyzyvayut-ulybki-i-slezy-radosti-onlayn-ekskursiyami-po-botanicheskomu-sadu-video-1428288.html (accessed 5 January 2021).

Переглядів статті: 480
Завантажень PDF: 350
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Губанова, О., Шуптар-Пориваєва, Н., & Андрущенко, О. (2021). СТИМУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 16-23. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.2
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ