СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: стратегія, національна інноваційна система, інноваційна діяльність, знаннєва економіка, моделі трансформації

Анотація

У статті розкрито зміст концепції національної інноваційної системи (НІС). Визна- чено місце НІС як опорного елементу знаннєвої економіки. Емпірично виявлено тісний по- зитивний зв’язок між рівнем розвитку знаннєвої економіки та якістю трансформації НІС. Встановлено, що Україна суттєво відстає у темпах формування знаннєвої економіки та має значні проблеми у трансформації власної НІС. Виявлено фактори, що впливають на якість трансформації НІС. Ними є інституційний режим, рівень освіти населення, про- фесійні навички, кваліфікація кадрів та масштаби інфраструктури ІКТ. Розкрито зміст відомих моделей трансформації НІС. Запропоновано концептуальну основу стратегії трансформації НІС для України. Окреслено основні етапи реалізації стратегії трансфор- мації НІС в умовах формування знаннєвої економіки.

Посилання

Lundvall B.-A. The Danish Model and the Globalizing Learning Economy Development. Success: Historical accounts from more advanced countries / ed. Augustin Fosu. UK : Oxford University Press, 2013. P. 115–139.

Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Frances Printer Publishers, London, New York, 1987. 155 p.

Nelson R.R. (ed.). National Innovation Systems: A Comparative Study. Oxford University Press, Oxford, 1993. 552 p.

Metcalfe S. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives. Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford (UK) ; Cambridge (US), 1995. P. 409–512.

Концепція розвитку національної інноваційної системи. Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р.

Foiadelli F., Anton P., Dvorak P. Introducing the EBRD Knowledge Economy Index. European Bank for Reconstruction and Development. London, 2019. 35 p.

Lundvall, B.-A. (2013) The Danish Model and the Globalizing Learning Economy. In Augustin Fosu (Ed.), Development Success: Historical accounts from more advanced countries. UK: Oxford University Press, pp. 115–139.

Freeman, C. (1987) Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Frances Printer Publishers, London, New York.

Nelson, R.R. (ed.). (1993) National Innovation Systems: A Comparative Study. Oxford University Press, Oxford.

Metcalfe, S. (1995) The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives. Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford, Cambridge, рp. 409–512.

Kontseptsiya rozvytku natsionalnoyi innovatsiynoyi systemy [Concept for the development of the national innovation system] (2009). Skhvaleno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny [in Ukrainian].

Foiadelli, F., Anton, P. and Dvorak, P. (2019) Introducing the EBRD Knowledge Economy Index. European Bank for Reconstruction and Development. London.

Переглядів статті: 307
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Нетудихата, К. (2021). СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВОЇ ЕКОНОМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 58-64. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ