ОЦІНКА СТАНІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ ПРОЕКЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ВИХІДНИХ КООРДИНАТАХ, ЩО ЧАСТКОВО СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ

  • Г.О. Димова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-5294-1756
Ключові слова: динамічне прогр, евклідовий простір, ортогональність, матриця, визначник Грама, оптимальний закон упр

Анотація

Задача знаходження оцінок станів систем економічної динаміки є досить поширеною при проектуванні оптимальних безперервних і дискретних систем управління при їх стохастичному та детермінованому розгляді. Розв'язання задачі при стохастичному знаходженні оцінок станів була заснована на методах факторизації кореляційних матриць повністю спостережуваних множин вихідних сигналів динамічних систем. В роботі розглядаються можливості розв’язувати окремі задачі знаходження оцінок та оптимальних управлінь методом проектування багатовимірних просторів на власні підпростори. Тут будемо розглядати їх в порядку зростаючих труднощів розв’язуваних завдань. При дослідженні систем економічної динаміки в окремих випадках всі вихідні координати системи допускають безпосереднє вимірювання і спостереження. За результатами зроблені висновки про застосування проекційних методів оцінювання станів системи економічної динаміки, коли відсутня частина вихідних сигналів.

Посилання

Марасанов В.В., Забытовская О.И., Дымова А.О. Прогнозирование структуры динамических систем. Вісник ХНТУ. 2012. № 1 (44). С. 292–302.

Сейдж Э.П., Уайт III Ч.С. Оптимальное управление системами. Москва : Радио и связь, 1982. 392 с.

Ту Ю. Современная теория управления. Москва : Машиностроение, 1971. 472 с.

Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. 560 с.

Беллман Р. Динамическое программирование. Москва : ИЛ, 1960. 400 с.

Marasanov V.V., Zabytovskaya O.I., Dymova A.O. (2012). Prognozirovaniye struktury dinamicheskikh sistem [Forecasting the structure of dynamic systems]. Vísnik KHNTU, № 1 (44), рр. 292–302.

Seydzh E. P., Uayt III CH. S. (1982). Optimal'noye upravleniye sistemami [Optimal control systems]. Moskva: Radio i svyaz', 392 р.

Tu Yu. (1971). Sovremennaya teoriya upravleniya [Modern management theory]. Moskva: Mashinostroyeniye, 472 р.

Gantmakher F.R. (2004). Teoriya matrits [Matrix Theory]. Moskva: FIZMATLIT, 560 p.

Bellman R. (1960). Dinamicheskoye programmirovaniye [Dynamic programming]. Moskva: IL, 400 р.

Переглядів статті: 361
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Димова, Г. (2020). ОЦІНКА СТАНІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ ПРОЕКЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ВИХІДНИХ КООРДИНАТАХ, ЩО ЧАСТКОВО СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 274-280. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/76
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ