ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

  • Р.В. Морозов Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
  • О.Г. Морозова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: менеджмент підприємства, інформація, ринкова трансформація, міжнародний бізнес, макро- мезо- і мікрорівень

Анотація

Досліджено особливості ринкової трансформації менеджменту підприємств та ряд практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності їх функціонування на макро- мезо- і мікрорівнях. Визначено роль інформації як джерела підвищення ефективності менеджменту підприємств на різних рівнях функціонування в міжнародному бізнесі. Обґрунтовано, що зростання ефективності менеджменту підприємств міжнародного бізнесу залежить від раціональних взаємовідносин підприємств, держави і світового співтовариства. Встановлено, що держава не може встановити повноцінний контроль над підприємством, а підприємство не має реальної економічної самостійності. Поетапний перехід до нової моделі взаємовідносин між державою і підприємством включає: створення механізму виведення підприємств з застарілого економічного процесу; формування умов, які будуть заохочувати до заснування нових підприємств; поліпшення організації управління державними корпоративними правами та суспільного контролю за здійсненням цих дій.

Посилання

Артемова Т. И. Институт социальной ответственности организации: мировой опыт и реалии Украины. Наукові праці ДонНТУ. 2009. Вип. 37–1. С. 170–176.

Белова Л. Г. Информационное общество: трансформация экономических отношений в мировой экономике : монография / Белова Л. Г., Стриженко А. А. Барнаул : Изд-во «Азбука», 2007. 387 с.

Геец В. Социогуманитарные составляющие перспектив перехода к социально ориентированной экономике. Экономика Украины. 2000. №1. С. 4–11.

Дементьева А. Современные условия глобализации и роль транснациональных корпораций. Инициативы XXI века. 2010. № 1. С. 54–67.

Artemova T. I. (2009). Institut socialnoi otvetstvennosti organizacii: mirovoi opit i realii Ukraini [Institute of Social Responsibility of the Organization: World Experience and Realities of Ukraine]. Naukovі pracі DonNTU, Vip. 37–1, рр. 170–176.

Belova L.G. (2007). Informacionnoe obschestvo: transformaciya ekonomicheskih otnoshenii v mirovoi ekonomike: monografiya [The Information Society: Transformation of Economic Relations in the World Economy: monograph] / Belova L.G., Strizhenko A.A. Barnaul : Publishing House «ABC», 387 p.

Geyets V. (2000). Sociogumanitarnie sostavlyayuschie perspektiv perehoda k socialno orientirovannoi ekonomike [Socio-humanitarian components of the prospects for the transition to a socially oriented economy]. Ekonomika Ukraini, № 1, рр. 4–11.

Dementieva A. (2010). Sovremennie usloviya globalizacii i rol transnacionalnih korporacii [Modern conditions of globalization and the role of transnational corporations]. Iniciativi XXI veka, № 1, рр. 54–67.

Переглядів статті: 507
Завантажень PDF: 322
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Морозов, Р., & Морозова, О. (2020). ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 34-38. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/45
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ