РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ПРОСУВАННІ БРЕНДІВ МЕТОДАМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: бренд, інструменти, комунікації, машинне навчання, цифровий маркетинг, цільова аудиторія, штучний інтелект

Анотація

У статті було досліджено передумови для розвитку інноваційних технологій у сфері штучного інтелекту в сучасних умовах. Представлено основні інструменти цифрового маркетингу, які доцільно використовувати компаніям для підвищення ефективності взаємодії бренду з цільовою аудиторією. Розкрито ключові фактори зростання популярності штучного інтелекту в багатьох видах економічної діяльності в останні роки. Наведено основні джерела інформації цифрового маркетингу, які дозволяють збирати дані для подальшого застосування при реалізації алгоритмів штучного інтелекту. Доведено доцільність використання різнорідної інформації при реалізації спеціалізованих алгоритмів машинного навчання, що дозволяє ідентифікувати приховані взаємозв’язки та взаємозалежності. Представлено основні напрями застосування штучного інтелекту та інструментів цифрового маркетингу з метою підвищення рівня конверсії компаній.

Посилання

Dumitriu D. & Popescu M.A.M. Artificial intelligence solutions for digital marketing. Procedia Manufacturing. 2020. No. 46. P. 630–636.

Van Esch P. & Stewart Black J. Artificial intelligence (AI): revolutionizing digital marketing. Australasian Marketing Journal. 2021. No. 29(3). P. 199–203.

Theodoridis P.K. & Gkikas D.C. How artificial intelligence affects digital marketing. In Strategic Innovative Marketing and Tourism: 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018. Springer International Publishing, 2019. P. 1319–1327.

Murgai A. Transforming digital marketing with artificial intelligence. International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science. 2018. No. 7(4). P. 259–262.

Олешко Т.І., Касьянова Н.В., Смерічевський С.Ф. та ін. Цифрова економіка : підручник. Київ : НАУ, 2022. 200 с.

Artificial Intelligence (AI) Market. URL: https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market

Essential Data Sources to Monitor for effective Marketing. URL: https://dataslayer.ai/blog/essential-data-sources-to-monitor-for-effective-marketing

Guide to Recommendation System: Types, Selection Criteria, How to Build One. URL: https://stratoflow.com/guide-to-recommendation-system/

Chatbot And Its Impact On Digital Marketing. URL: https://colorwhistle.com/digital-marketing-with-chatbot/

DALL·E 3 is now available in ChatGPT Plus and Enterprise. URL: https://openai.com/blog/dall-e-3-is-now-available-in-chatgpt-plus-and-enterprise

Dumitriu D. & Popescu M. A. M. (2020). Artificial intelligence solutions for digital marketing. Procedia Manufacturing, no. 46, pp. 630–636.

Van Esch P. & Stewart Black J. (2021) Artificial intelligence (AI): revolutionizing digital marketing. Australasian Marketing Journal, no. 29(3), pp. 199–203.

Theodoridis P. K. & Gkikas D. C. (2019) How artificial intelligence affects digital marketing. In Strategic Innovative Marketing and Tourism: 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018. Springer International Publishing, pp. 1319–1327

Murgai A. (2018) Transforming digital marketing with artificial intelligence. International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science, no. 7(4), pp. 259–262.

Oleshko T. I., Kasianova N. V., Smerichevskiy S. F. et al. (2022) Tsyfrova ekonomika [Digital ekonomy]: pidruchnyk. Kyiv: NAU, 200 p. (in Ukrainian)

Artificial Intelligence (AI) Market. Available at: https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market (accessed December 15, 2023).

Essential Data Sources to Monitor for effective Marketing. Available at: https://dataslayer.ai/blog/essential-data-sources-to-monitor-for-effective-marketing (accessed December 15, 2023).

Guide to Recommendation System: Types, Selection Criteria, How to Build One. Available at: https://stratoflow.com/guide-to-recommendation-system/ (accessed December 15, 2023).

Chatbot And Its Impact On Digital Marketing. Available at: https://colorwhistle.com/digital-marketing-with-chatbot/ (accessed December 15, 2023).

DALL·E 3 is now available in ChatGPT Plus and Enterprise. Available at: https://openai.com/blog/dall-e-3-is-now-available-in-chatgpt-plus-and-enterprise (accessed December 15, 2023).

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Пономаренко, І., & Віннікова, І. (2023). РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ПРОСУВАННІ БРЕНДІВ МЕТОДАМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 149-154. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.16
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ