ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

  • Т.М. Повод Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: банки, банківська установа, фінансові ресурси банку, банківські ресурси, ресурсна база банку, банківська справа

Анотація

У статті проведено ґрунтовне дослідження та проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення сутності ресурсної бази банків, більш детальніше розглянуто такі поняття як «ресурси банку», «фінансові ресурси банку», «банківські ресурси» та узагальнено особливості досліджуваних дефініцій. На основі певних переваг та недоліків вивчено існуючі підходи та визначення сутності ресурсної бази банку. Проведений аналіз наукових підходів дозволив узагальнити ознаки, за якими можна класифікувати банківські ресурси. Встановлено значення фінансових ресурсів у діяльності банку. Приділено увагу доцільності розгляду ресурсної бази банку як у мікроекономічному, так і у макроекономічному напряму. Зроблено висновок, що структура ресурсної бази окремих банків є індивідуальною і в основному залежить від ступеня спеціалізації банку, стану його кредитних ресурсів та інших чинників. Визначено, що до банківських можна віднести всі ресурси які використовуються банківською установою для кредитування, інвестування та проведення інших активних операцій. Охарактеризовано сукупні ресурси банківської системи як спеціалізоване економічне поняття, що дозволяє розглядати сукупність фінансових відносин, пов’язаних із створенням, розподілом і використанням коштів банківською системою на макроекономічному рівні. Узагальнено, визначення «ресурсна база банку» як сукупності різних форм та видів ресурсів для забезпечення виконання стратегічної мети і оперативних цілей банку, тому що акумульовані банком кошти є фінансовою базою його діяльності. Досліджено формування ресурсної бази за формою ресурсів та визначено значні переваги щодо її формування за допомогою участі банку у фінансово-промисловій групі. Головною передумовою ефективного функціонування банків та їх фінансової стійкості є стабільність і достатність їх ресурсної бази. Зроблено висновки, що ресурсну базу банку можна розглядати те тільки з традиційної точки зору концентрації капіталу банку, але й з загальноекономічної точки зору, як основу всієї банківської діяльності, бо від формування ресурсної бази напряму залежить розмір прибутку банківської установи.

Посилання

Kovalenko M.O. (2015) Ekonomichna sutnistʹ ta pryznachennya resursiv banku [Economic essence and purpose of bank resources]. Financial and credit activity: problems of theory and practice, No 1, pp. 52–57. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2015_1_9

Koval Svitlana (2011) Teoretychni aspekty finansovykh resursiv banku [Theoretical aspects of the bank's financial resources]. Svit finansiv. Ekonomichni nauky, No. 2, pp. 82–91. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/18958/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1..pdf

Drogorub I.V. (2014) Vzayemozvʺyazok definitsiy «finansovi resursy banku», «resursy banku», «resursna baza banku» [Interrelationship of the definitions of "financial resources of the bank", "resources of the bank", "resource base of the bank"]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu «Ostrozʹka akademiya» Seriya «Ekonomika», No 25, pp. 104–108. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2014_25_19

Moroz A.M., Savluk M.I., Pukhovkina M.F. (2010) Bankivsʹki operatsiyi [Banking operations]: pidruchnyk. Kyiv: KNEU. 384 p.

Alekseyenko M.D. (2002) Kapital banku: pytannya teoriyi i praktyky [Bank capital: issues of theory and practice]: monohrafiya. Kyiv: KNEU. 276 p.

Dobrovolʹsʹka I.O. (2011) Uzahalʹnennya sutnisnoho rozuminnya ta vyznachennya ponyattya «resursnyy potentsial banku» [Generalization of the essential understanding and definition of the concept of "resource potential of the bank"]. Innovatsiyna ekonomika, No 6(25), pp. 274–278.

Andreykiv T.Ya., Senyshch P.M., Syvulyak M.M. (2016) Sutʹ ta znachennya finansovykh resursiv banku v zabezpechenni yoho stabilʹnosti [The essence and significance of the bank's financial resources in ensuring its stability]. Pidpryyemnytstvo i torhivlya, No 20. pp. 64–70. Available at: http://journals-lute.lviv.ua/journal/20_2017/14.pdf

Rushchyshyn N.M. (2014) Finansovi resursy banku ta osoblyvosti yikh formuvannya v suchasnykh umovakh [Financial resources of the bank and peculiarities of their formation in modern conditions]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Seriya «Ekonomika i upravlinnya», No 30, pp. 263–279. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_30_29

Larionova K.L., Kapinos H.I., Balaktionova D.O. (2020) Problemy formuvannya finansovykh resursiv bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny v umovakh finansovoyi nestabilʹnosti [Problems of formation of financial resources of the banking system of Ukraine in conditions of financial instability]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomichni nauky, No 6, pp.7–16. Available at: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10211

Tanklevsʹka N.S., Povod T.M. (2021) Povedinkova ekonomika: etymolohiya, sutnistʹ, teoriya. [Behavioral economics: etymology, essence, theory]. Naukovyy visnyk lʹotnoyi akademiyi. Seriya: Ekonomika, menedzhment ta parvo, No. 3;4., pp. 38–46. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/6213

Povod T.M., Advokatova N.O. (2020) Povedinkova ekonomika: sutnistʹ ta kontseptualizatsiya ponyattya [Behavioral economics: essence and conceptualization of the concept]. Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. Seriya: Ekonomika, No. 2, pp. 213–220. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/3971

Povod T.M. (2021) Finansova hramotnistʹ naselennya yak priorytetna umova uspishnoho rozvytku derzhavy [Financial literacy of the population as a priority condition for the successful development of the state]. Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. Seriya: Ekonomika, No. 9, pp. 84–90. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/7646

Zhosan H.V. (2021) Adaptyvnyy menedzhment i stalyy rozvytok: vzayemozvʺyazok ponyatʹ u konteksti upravlinnya diyalʹnistyu pidpryyemstva v umovakh nevyznachenosti [Adaptive management and sustainable development : the interrelationship of concepts in the context of managing the company's activities in conditions of uncertainty]. Biznes Inform, No. 3. pp. 179–187. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-179-187.

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2013-06-30
Як цитувати
Повод, Т. (2013). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 236-243. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.31