ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ХЕРСОНЩИНИ

  • Н.С. Танклевська Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: повоєнне відновлення економіки, інтелект, інновації, інвестиції, розвиток, підприємництво, економіка, фінансові ресурси, Херсонська область, Україна

Анотація

Стаття присвячена виявленню та обґрунтуванню основних проблем післявоєнного відновлення економіки Херсонської області й визначенню основних векторів їх вирішення. Методика дослідження заснована як на загальнонаукових, так і спеціальних методах дослідження, зокрема логічного узагальнення, індукції, дедукції, аналізу, синтезу тощо. Визначено основні проблеми у сфері людського капіталу, житлової, соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури. Наголошено на критичних проблемах в аграрному секторі економіки, зокрема близько 60% аграрних підприємств Херсонщини постраждали від війни, для фіксації наслідків якої, створили інтерактивну мапу руйнувань. Аргументовано доведено, що ключовим акцентом при відновленні економіки Херсонської області повинно стати впровадження політики трьох І – інтелект, інновації, інвестиції, саме синергетичне поєднання яких стане запорукою ефективного післявоєнного відновлення економіки регіону, що потребує комплексного підходу. Відзначено, що програма такого відновлення потребує врахування не тільки економічного вектору, але й соціального і екологічного. Доведено, що доцільним при розробці програми післявоєнного відновлення Херсонської області доцільно використовувати досвід так званих «економічних див», зокрема Ізраїлю, Південної Кореї, Німеччини. Визначено, що спільними рисами усіх «економічних див» є: ефективне стимулювання підприємницької активності малого та середнього бізнесу, соціальна орієнтація фінансово-економічної діяльності господарюючих суб`єктів, стимулювання пріоритетних галузей і сфер діяльності, розвиток підприємницьких стартапів, посилення соціальної складової державної політики підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення, загальна переорієнтація з економіки сировинного типу на економіку експортоорієнтованості й імпортозаміщення. Наголошено, що слід звернути увагу на те, що підґрунтям післявоєнного відновлення економіки Ізраїлю є наукові знання, розробки та впровадження нових технологій та адаптація їх до реального виробництва.

Посилання

Annual study Global Skill Report 2022 by Coursera. Available at: https://bit.ly/3NWy111 (accessed 10.06.2023).

Vasyltsiv T.G., Lupak R.L., Osadchuck Yu.M. (2017) Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Ekonomichnyi chasopys XXI Economic journal XXI, No. 167 (9-10), p. 13–17.

Derick W. Brinkerhoff. (2007) Governance in post conflict societies: rebuilding fragile states. New York: Routledge.

Kusnets P.W. (2017) An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, and South Korea. Economic Development and cultural Change, No. 26, pp. 15–27.

Opytuvannya malykh fermersʹkykh hospodarstv (vid 5 do 100 Ha) z usikh rehioniv Ukrayiny. (2023) Available at: https://urb.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Farmers_Help_Final_06.03.pdf (accessed 10.06.2023)

Pokrovsʹka N. (2022) Conceptual principles of post-war construction of Ukraine, economic aspects. Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya, No. 4 (274), p. 41–47. DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2022-274-4-41-47

Shushkova Yu.V. (2019) Uzahalnennia instrumentiv svitovoho dosvidu derzhavnoi polityky innovatsiinoho ta tekhnolohichnoho rozvytku ekonomiky [Generalization of instruments of the world experience of the state policy of innovation and technological development of the economy]. Ekonomika ta derzhava Economy and the state, No. 11, p. 20–24. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2019/6.pdf (accessed 10.06.2023)

Tanklevsʹka N.S., Karnaushenko A.S., Petrenko V.S. (2022) Izrayilʹsʹkyy dosvid pislyavoyennoho vidnovlennya ekonomiky. Naukovyy visnyk Lʹotnoyi akademiyi. Seriya: Ekonomika, menedzhment ta pravo, No. 6, p. 20–28. DOI: https://doi.org/10.33251/2707-8620-2022-6-20-28

Uninetsʹ I.M. (2022) Perspektyvy pislyavoyennoho vidnovlennya v Ukrayini na zasadakh rozumnoyi ekonomiky. Problemy suchasnykh transformatsiy. Seriya: ekonomika ta upravlinnya, No. 1(4). DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-4-02-01

Khudoliy L.M., Tanklevsʹka N.S., Barabash L.V. (2022). Finansovo-ekonomichni ta psykholoho-povedinkovi aktsenty povoyennoho «ekonomichnoho dyva» u zarubizhnykh krayinakh. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Umansʹkoho NUS, Vyp. 100, CH. 2, p. 329–339. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2022-100-2-329-339 [in Ukrainian].

Shapoval N., Fedoseyenko M., Hrybanovsʹkyy O., Tereshchenko O. (2022) Povoyenne vidnovlennya Ukrayiny. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/09/Digitalinstruments-in-Ukrainian-recovery.pdf (accessed 09.06.2023)

870 tysyach hektar na pivdni Ukrayiny nashpyhovani minamy: yaki zahrozy tse nese? (2023) Available at: http://surl.li/iaqhh (accessed 11.06.2023)

Annual study Global Skill Report 2022 by Coursera. URL: https://bit.ly/3NWy111 (accessed 10.06.2023)

Vasyltsiv T.G., Lupak R.L., Osadchuck Yu.M. (2017) Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Ekonomichnyi chasopys XXI Economic journal XXI, No. 167 (9-10), p. 13–17.

Derick W. Brinkerhoff. (2007) Governance in post conflict societies: rebuilding fragile states. New York: Routledge.

Kusnets P.W. (2017) An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, and South Korea. Economic Development and cultural Change, No. 26, pp. 15–27.

Опитування малих фермерських господарств (від 5 до 100 Га) з усіх регіонів України. 2023. URL: https://urb.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Farmers_Help_Final_06.03.pdf (дата звернення 10.06.2023)

Покровська Н. Концептуальні засади післявоєнного відновлення України, економічні аспекти. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2022. № 4 (274). С. 41–47.

Шушкова Ю.В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 20–24. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2019/6.pdf (дата звернення 10.06.2023)

Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С., Петренко В.С. Ізраїльський досвід післявоєнного відновлення економіки. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. 2022. № 6. С. 20–28. DOI: https://doi.org/10.33251/2707-8620-2022-6-20-28

Унінець І.М. Перспективи післявоєнного відновлення в Україні на засадах розумної економіки. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. № 1(4). DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-4-02-01

Худолій Л.М., Танклевська Н.С., Барабаш Л.В. Фінансово-економічні та психолого-поведінкові акценти повоєнного «економічного дива» у зарубіжних країнах. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 2022. № 100. Ч. 2. С. 329–339 DOI: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2022-100-2-329-339

Шаповал Н., Федосеєнко М., Грибановський О., Терещенко О.(). Повоєнне відновлення України. 2022. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/09/Digitalinstruments-in-Ukrainian-recovery.pdf (дата звернення 09.06.202).

870 тисяч гектар на півдні України нашпиговані мінами: які загрози це несе? 2023. URL: http://surl.li/iaqhh (дата звернення 11.06.2023).

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Танклевська, Н. (2023). ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ХЕРСОНЩИНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 200-205. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.26
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА