ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

  • Л.О. Алєщенко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: стратегічне управління, стратегічні інструменти, теоретичні та методологічні аспекти ефективного управління, менеджмент, туризм, суб’єкт туристичного бізнесу, розвиток регіонів

Анотація

Оптимізація економічного механізму розвитку підприємництва в сфері туризму в Україні потребує комплексного підходу та реалізації різних заходів. Однією з ключових складових успішної оптимізації є проведення глибоких економічних реформ, спрямованих на створення сприятливого і прозорого бізнес-середовища. Це може включати спрощення процедур реєстрації та ліцензування туристичних підприємств, удосконалення податкової системи, зниження бюрократичних перешкод та стимулювання підприємницької активності. Інтеграція національної економіки в світове господарство також є важливим аспектом оптимізації. Розширення міжнародних туристичних зв'язків, привабливість для іноземних інвесторів та розвиток міжнародної співпраці можуть сприяти залученню нових технологій, капіталу та експертизи, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українського туризму. Вибір адаптованих моделей економічного управління є необхідним для ефективного розвитку сфери туризму. Це може включати застосування сучасних інструментів маркетингу, стратегічного планування, управління якістю та інших методів, що сприяють підвищенню ефективності та результативності діяльності туристичних суб'єктів. Крім того, використання інноваційних механізмів і методів управління розвитком туристичних суб'єктів дозволить адаптуватись до змінюючогося і непередбачуваного ринкового середовища. Це може включати впровадження сучасних технологій у галузі туризму, створення інноваційних продуктів та послуг, а також покращення управлінських процесів. Важливою складовою оптимізації економічного механізму розвитку підприємництва в сфері туризму є також забезпечення сталого розвитку. Це означає збалансоване поєднання економічних, соціальних та екологічних аспектів. Підприємства повинні брати до уваги вплив своєї діяльності на навколишнє середовище, культурну спадщину та місцеве населення, працювати на користь сталого розвитку регіонів та країни в цілому. Успішна оптимізація економічного механізму розвитку підприємництва в сфері туризму в Україні залежить від впровадження комплексу заходів, спрямованих на покращення бізнес-середовища, використання сучасних управлінських інструментів, застосування інноваційних методів та забезпечення сталого розвитку. Це допоможе зробити український туризм більш конкурентоспроможним на світовому ринку та сприятиме збільшенню його внутрішнього потенціалу для економічного зростання. Об'єктом дослідження є маркетингова, соціально-економічна та фінансово-господарська діяльність суб'єктів туристичного бізнесу як окремого особливого виду підприємницької діяльності, що призводить до створення туристичного продукту. Предметом дослідження виступає система інструментів стратегічного управління діяльністю суб'єктів туристичної галузі. Особливістю практичного застосування цього підходу повинна стати доцільність його використання на національному, регіональному та мікроекономічному рівнях господарювання.

Посилання

Mironov Y.B. & Mironova M.I. (2019) Methodological approaches to assessing the economic efficiency of the tourism industry and tourist business. Available at: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Vlca_ekon_2019_57_13.pdf

Zhuk I.Z. (2015) Management of marketing activities of tourism business entities in Ukraine: Doctoral dissertation abstract, in Ukrainian. Lviv.

Zayachkovska G. (2011) Concepts of sustainable development in the tourism industry as a means of post-crisis recovery of the sector. Bulletin of the TNEU, No. (5-2), p. 345–350.

Nemtsov V.D. & Dovhan L.Y. (2001) Strategic management: a textbook. Kyiv: TOV "UVPK "Eksob". 560 p.

Zayachkovska G. (2011) The concept of sustainable development in the tourism industry as a means of post-crisis recovery of the sector. Bulletin of TNEU, No. (5-2), p. 345–350.

Kylin O.V. (2013) Theoretical and methodological foundations of tourism enterprise management. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, No. (23.15), p. 323–329.

Alіeshchenko L.O. (2020) Profit as a strategic tool for the development of youth entrepreneurship in the tourism business. Economic Space, No. (120), p. 28–33.

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Алєщенко, Л. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 185-191. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.24
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА