ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

  • С.В. Скрипник Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-3004-6117
Ключові слова: принципи бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, облікова система, управлінський персонал, інформаційна сукупність, користувачі інформації, інформаційні запити

Анотація

Стаття присвячена систематизації існуючих підходів до формування принципів бухгалтерського обліку, уточнення їх змісту й розробка пропозицій по їх удосконаленню з урахуванням сучасних інформаційних потреб різних користувачів. Розглянуто точки зору науковців щодо принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, які передусім спрямовані на забезпечення інформаційних запитів різних користувачів. Здійснене порівняння принципів бухгалтерського обліку за вимогами національних та міжнародних стандартів обліку і звітності. Наголошено на важливості групування принципів бухгалтерського обліку за змістом і призначенням. Акцентована увага на змінах у законодавчому полі щодо уніфікації національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними щодо застосування принципів бухгалтерського обліку підприємствами з урахуванням особливостей господарської діяльності і забезпечення певною інформацією користувачів.

Посилання

Voronko R. M. (2017). Oblik u zarubizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries]: navch. posibnyk. 3-tie vyd., Lviv: Magnoliia-2006. P. 744. URL: https://pidruchniki.com/1821100145757/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/vstup_oblik_u_zarubizhnih_krayinah (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (05.10.2017). Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» [On Amendments to the Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine». The Law of Ukraine]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19

Holov S. (2011) Teoriia bahatotsilovoho bukhhaltersʹkoho obliku. [Multipurpose accounting theory]. Accounting and Auditing. № 4, рр. 3–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_4_2 (in Ukrainian)

Bezverkhyy K. (2012) Pryntsypy bukhhalterskoho obliku ta yikh vplyv na oblikovo-zvitnu informatsiiu pidpryyemstva [Principles of accounting and their impact on the accounting information of the company]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. № 6 (39). P. 76–92. URL: http://vuzlib.com.ua/articles/book/12008-Prin%D1%81ipi_bukhgalterskogo_ obl%C3% 91/1.html (in Ukrainian)

Lehenchuk S. (2010) Novyi pidkhid do struktury bukhhalterskoho obliku [A new approach to accounting structure]. Bukhhalterskyi oblik i audyt. №10, p. 23–29. (in Ukrainian)

Lehenchuk, S.F. (2010) Teoriia i metodolohiia bukhhalterskoho obliku v umovakh postindustrialnoyi ekonomiky [Theory and methodology of accounting in a post-industrial economy]: monohrafiia [Tekst] Zhytomyr: ZHDTU, 652 p. (in Ukrainian)

Bratchuk L.M. (2016) Pryntsypy bukhhalterskoho obliku v upravlinni innovatsiynoiu diyalnistiu [Principles of accounting in innovation management]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. Prydniprovska derzhavna akademiia budivnytstva ta arkhitektury. Vypusk 5 (05). P. 316-321. (in Ukrainian)

Voronchenko, T.V. (2016). Osnovy buhgalterskogo ucheta. Uchebnik i praktikum [Fundamentals of Accounting. Tutorial and Workshop]. Moskva: YuRAIT, 276 p. (in Russian)

Переглядів статті: 291
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2020-06-05
Як цитувати
Скрипник, С. (2020). ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (1), 245-251. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/33
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ