Головна


Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2018 році Херсонським державним аграрно-економічним університетом.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 24813-14753ПР від 31 травня 2021 року.

Періодичність: 6 разів на рік.
Мова видання: українською та англійською мовами.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 24 вересня 2020 року № 1188 (Додаток 5)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини.

ISSN друкованої версії журналу: 2708-0366
ISSN електронної версії журналу: 2708-0374
Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: ТНВ. Серія: Економіка
Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
Google Scholar: ТНВ. Серія: Економіка

Завдання журналу – створити унікальну науково-практичну платформу для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку економічної науки та міждисциплінарних досліджень, розбудови національної економічної системи, розробки арсеналу досягнення компаніями конкурентних переваг на українському і міжнародних ринках; розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів інноваційних трансформацій в економіці та управлінні бізнесом в умовах глобальної нестабільності.

Проблематика журналу полягає у розкритті наступних економічних аспектів:
- новітня модель економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності;
- інноваційний розвиток економіки України в умовах глобальної невизначеності;
- «зелена» економіка та стале економічне зростання;
- штучний інтелект та управління базами даних;
- сучасні фінансові інструменти та криптовалюти;
- глобальна міграційна криза та її наслідки;
- контролінг у державному та приватному секторах;
- облік, аудит і оподаткування за допомогою ІТ-інструментів;
- Big Data в економіці та фінансах;
- інтелектуальні виробничі та інформаційні системи управління в контексті Industry 4.0;
- обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами компанії в умовах Digital економіки;
- теорія ігор та її застосування в економіці, бізнесі та фінансах;
- еволюційна, імітаційна та обчислювальна економіка;
- інновації в еволюційній моделі економіки, економічне моделювання, моделювання бізнес-процесів та бізнес-моделей для компаній;
- сучасна проблематика та перспективи розвитку фінансової системи України й інших країн;
- розвиток підприємництва і торгівлі в умовах глобалізації та фінансової турбулентності;
- соціально-економічні та інституційні чинники розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
- ефективне функціонування ланцюга поставок в аграрному секторі економіки;
- інноваційні чинники розвитку аграрної економіки в умовах Industry 4.0;
- трансформація національної економіки в умовах переходу на засади сталого розвитку;
- вплив публічного управління та адміністрування на сталий розвиток економіки;
- державне регулювання в умовах економічної нестабільності.