Білоусова, Т. (2023) «ОЦІНКА РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ ОСНОВНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ», Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (17), с. 181-187. doi: 10.32782/2708-0366/2023.17.24.