Назарова, Г., Кононенко, Л. і Васильєв, О. (2023) «МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ У СИСТЕМІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ», Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), с. 249-257. doi: 10.32782/2708-0366/2023.16.33.