Боліла, С. (2023) «МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ РІТЕЙЛУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ», Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), с. 100-107. doi: 10.32782/2708-0366/2023.16.13.