Пономаренко, І. (2021) «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ», Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), с. 91-96. doi: 10.32851/2708-0366/2021.7.11.