Коваль, С. (2020) «ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ», Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), с. 169-176. doi: 10.32851/2708-0366/2020.4.21.