Пріхно, І., Частоколенко, І. і Марченко, А. (2020) «НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ГРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ», Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), с. 161-168. doi: 10.32851/2708-0366/2020.4.20.