Назарова, Г.Б., Л.В. Кононенко, і О.В. Васильєв. 2023. «МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ У СИСТЕМІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ». Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, вип. 16 (Червень), 249-57. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.33.