Коваль, С.В. 2020. «ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ». Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, вип. 4 (Грудень), 169-76. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.21.