Бездітко, О. (2020). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (3), 43-49. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.6