Білоусова, Т. (2023). ОЦІНКА РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ ОСНОВНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (17), 181-187. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.17.24