Назарова, Г., Кононенко, Л., & Васильєв, О. (2023). МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ У СИСТЕМІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 249-257. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.33