Пономаренко, І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 91-96. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.11