Нестеренко, С. (2021). ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (5), 38-46. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.5