Коваль, С. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 169-176. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.21