Пріхно, І., Частоколенко, І., & Марченко, А. (2020). НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ГРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (4), 161-168. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.20